Mentorskapsprogrammet gav extra bonus

Mentorskapsprogrammet gav extra bonus

9 Kunskap är färskvara och som med mycket annat är det lätt hänt att glömma bort en del av det man lärt sig under programmets gång om det inte blir en ny vana. Grundtanken med mentorskapsprogrammet, utöver mentorn och de gemensamma utbildningsdelarna, är att ge...