Chefsstöd i form av en sparringpartner

Två personer som insett värdet av att anlita extern experthjälp när det gäller stöd åt och utveckling av företagets chefer är Camilla Berthilsson, VD på Norrvikens trädgårdar och Annette Bergenhem, ekonomichef på Backahill.

Det som för Norrvikens del började med att man hade sin lönehantering outsourcad till Competensum har vuxit och blivit ett bredare HR-samarbete med bland annat chefsstöd och rekrytering som några konkreta uppdrag. Camilla Berthilsson tog stöd av Camilla Danielsson, erfaren chef, ledare och rådgivare och numera VD på Competensum, dels för att utvecklas som individuell ledare, dels för att ta fram ledarstrukturen och riktningen för VD-rollen nu och framåt.

  • Vart ska Norrviken och vilket ledarskap behöver Norrviken för att nå det?
  • Vad ska VD ansvara för och vad ska andra i organisationen ansvara för?

Det arbetet mynnade ut i ett beslut att anställa en operativ chef. Då föll det sig naturligt att ta hjälp av Competensum även för att ta fram kravspecen för den nya rollen och för att genomföra chefsrekryteringen.
–En stor fördel med att låta Competensum genomföra rekryteringen var att de redan kände vårt bolag bra och att vi tillsammans hade jobbat fram kravprofilen, berättar Camilla Berthilsson.

Ytterligare ett konkret exempel där Competensum hjälpt till med chefsstöd hos Norrviken är att se över mötesstrukturen, dess syfte och mål. Några av frågorna var; vilka frågor hör hemma var? Vem ska delta i vilka forum? Och vilka möten är värdeskapande?

{

Personligen har VD-stödet gjort stor skillnad för mig och även för verksamheten som nu kan struktureras upp på ett sätt utifrån hur verksamheten ser ut i dag och framåt. I min ledarroll kan jag fokusera på att jobba mer framåtriktat genom att utveckla, planera och jobba mer övergripande med Norrvikens verksamhet. Och rätt personer är numera med i rätt beslutsforum, säger Camilla Berthilsson.

Värdefullt med en extern sparringpartner

Att ha någon som inte är inne i det operativa dagliga arbetet att bolla med tycker Camilla är en riktigt bra lösning.
–Att få ha någon som har erfarenhet från andra organisationer, med egen chefserfarenhet och som dessutom vågar utmana och se saker ur olika perspektiv är väldigt värdefullt. Det är faktiskt lite lyxigt att få den möjligheten, menar Camilla.

Fördelen med bred kompetens

Även hos Backahill startade samarbetet med hanteringen av bolagets löner. Att utöver lönehanteringen kunna anlita Competensum som rådgivande part inom olika HR-ämnen är en fördel som Annette Bergenhem lyfter. Ulrika Wallberg, en av Competensums erfarna HR-konsulter har nyligen bistått med stöd för två av cheferna på Backahill.
–Det känns tryggt att veta att vi kan anlita Competensum för andra HR-frågor än lön, säger Annette på Backahill.

Individuellt anpassat chefsstöd

Chefsstöd kan egentligen handla om två olika delar – en operativ del och en mer strategisk eller utvecklingsdel.

{

Den mer operativa delen handlar om att HR ofta får frågor från ekonomichefen eller VD som handlar om att skapa struktur, plattformar, se till att man blir compliant eller att ge råd i arbetsrättsliga frågor. Sedan finns det utvecklingsdelen, det som handlar om mer strategiskt stöd. Vi pratar t ex om målsättningar och ledarskap men också utveckling av bolaget. Hur ska vi utveckla den här avdelningen eller vi ska avveckla en avdelning – hur gör vi? Där kan det vara aktuellt att stötta en individuell chef eller en hel ledningsgrupp, berättar Ulrika Wallberg, senior HR-konsult på Competensum

Vill du veta mer om Competensums chefsstöd är något för ditt företag?

Nyfiken på outsourcad lön?

Är du intresserad av att veta mer om fördelarna med att outsourca sin lön som Backahill och Norrvikens trädgårdar identifierat kan du läsa om det här: