Vad gäller vid distansarbete?

Vad gäller vid distansarbete?

Vad är det som gäller vid distansarbete? Under de senaste 20 åren har det svenska samhället genomgått förändringar som har påverkat arbetsmarknaden. Idag definieras begreppet arbetsplats som en miljö där ett arbete kan utföras och behöver därmed inte längre vara på...