Om oss på Competensum

Din HR- och lönebyrå

Competensum är din HR-och lönebyrå och vi har funnits sedan 2008. Vi hjälper dig när du behöver avlastning eller rådgivning i HR-arbetet. Om du vill minska sårbarheten i lönehanteringen kan du även outsourca hela lönehanteringen till oss. Vi jobbar i nära partnerskap tillsammans med dig och du får en HR-och löneavdelning med externa kollegor. Våra kunder, över 70 företag, finns i hela Sverige och i alla branscher. Vi hanterar idag fler än 15 olika kollektivavtal och stöttar även företag utan kollektivavtal. 

Tillsammans med våra kunder gör vi HR och lön enkelt!

Ta hand om er mest affärskritiska tillgång

Det är människorna i er organisation som skapar resultatet. Samtidigt är de anställda ofta den största kostnaden. Att stärka era medarbetare och skapa en välmående och konkurrenskraftig organisation är därför avgörande för att nå affärsmålen. HR skapar förutsättningarna.

Vi vill lyfta HR

Vi hjälper er att lyfta ert HR-arbete. Samtidigt vill vi lyfta vikten av HR i ett större perspektiv. I en tid då affärslandskapet ritas om i snabb takt, blir förståelsen för hur människor fungerar alltmer affärskritisk. HR behöver driva frågor om kompetensutveckling, nya samarbetsformer och hur man skapar innovativa och motståndskraftiga organisationer. Det är dags att lyfta HR!

”Vi behöver rusta våra organisationer för verkligheten. Bygga för tillväxt. Vägen dit går genom hållbara människor som vill och vågar. Här kan HR vara skillnaden som gör skillnad.”

Eva Marminge,
HR-utvecklare

Det här lovar vi dig

Det räcker inte att du får ett bra resultat, för oss är det lika viktigt att upplevelsen av att samarbeta med oss ska vara riktigt bra. Du ska ha roligt, känna dig inspirerad och utvecklas genom vårt samarbete.

Vi jobbar LENT och våra ledord är:

Långsiktiga

Vi bygger långsiktiga relationer och jobbar alltid för både kundens och Competensums bästa.

Engagerade

Vi är proaktiva och tillgängliga, du kan lita på oss. Vi bryr oss, vi ger oss inte och vi gör det enkelt.

Nytänkande

Vi löser problem – can do är vårt motto! Vi vågar testa, vi ifrågasätter och utmanar både oss själva och kunden.

Tillsammans

Vi jobbar nära våra kunder och genom samarbete utvecklar vi både kunden och oss själva.
Historien om Competensum
Competensum startade 2008 på initiativ av näringslivet i Ängelholm. Regionens företag hade behov att kunna rekrytera personer med rätt kompetens och ville ha en partner för att arbeta med kompetensutveckling. För att förse näringslivet med efterfrågad kompetens drev Competensum kvalificerade yrkesutbildningar, nuvarande Yrkeshögskolan, vilket vi gör än i dag.

Sedan 2015 finns Competensum i Helsingborg och har växt från en yrkeshögskola till att bli en fullvärdig HR-partner. Vi arbetar både med projekt, enstaka personalärenden och har kunder som abonnerar på HR-partnerskap istället för att själva anställa HR-kompetens. Vi är också en outsourcad löneavdelning åt de företag där vi sköter hela lönehanteringen.

Genom vårt HR-nätverk Competensverk HR, mentorskapsprogram och olika kompetensutvecklingsinsatser hjälper vi företag att utvecklas.

Vi arbetar affärsnära och i långsiktiga partnerskap med våra kunder. Tillsammans gör vi HR och lön enkelt.

Sedan 2013 delas Competensumpriset ut till ett företag som är en förebild i sitt arbete med att skapa en välmående och konkurrenskraftig organisation. Priset visar att det finns ett samband mellan HR-arbete och affärsframgångar. Med andra ord − kompetens gör skillnad, på riktigt.

Competensum har 18 medarbetare, drygt 10 utbildare på Yrkeshögskolan och 12 konsulter inom HR och lön.