Vi är Competensum

Vi vill lyfta HR!

Competensums mål är att öka affärsmässigheten och stärka konkurrenskraften hos våra kunder, både individen och organisationen. Vi vill skapa värde för våra kunder, bidra till affärsnytta och hållbara och effektiva organisationer. Därför skapar vi mötesplatser för kontinuerligt lärande och kompetensutveckling. 

Vi är övertygade om att det är människorna i organisationen som skapar resultat. När medarbetarna är på rätt plats, har rätt kompetens med rätt förutsättningar och mår bra kan de också prestera bra. Kompetens gör skillnad! 

“Vi behöver rusta våra organisationer för verkligheten. Bygga för tillväxt. Vägen dit går genom hållbara människor som vill och vågar. Här kan HR vara skillnaden som gör skillnad.”

Eva Marminge, HR-utvecklare

Det här lovar vi dig

Det räcker inte att du får ett bra resultat, för oss är det lika viktigt att upplevelsen av att samarbeta med oss ska vara riktigt bra. Du ska ha roligt, känna dig inspirerad och utvecklas genom vårt samarbete.

Vi jobbar LENT och våra ledord är:

Långsiktiga
Vi bygger långsiktiga relationer och jobbar alltid för både kundens och Competensums bästa.
Engagerade
Vi är proaktiva och tillgängliga, du kan lita på oss. Vi bryr oss, vi ger oss inte och vi gör det enkelt.
Nytänkande
Vi löser problem – can do är vårt motto! Vi vågar testa, vi ifrågasätter och utmanar både oss själva och kunden.
Tillsammans
Vi jobbar nära våra kunder och genom samarbete utvecklar vi både kunden och oss själva

Historien om Competensum

Competensum startade 2008 på initiativ av näringslivet i Ängelholm. Regionens företag hade behov att kunna rekrytera personer med rätt kompetens och ville ha en partner för att arbeta med kompetensutveckling. För att förse näringslivet med efterfrågad kompetens drev Competensum kvalificerade yrkesutbildningar, nuvarande Yrkeshögskolan, vilket vi gör än i dag.

Sedan 2015 finns Competensum i Helsingborg och har växt från en yrkeshögskola till att bli en fullvärdig HR-partner.  Vi arbetar både med projekt, enstaka personalärenden och har kunder som abonnerar på HR-partnerskap istället för att själva anställa HR-kompetens. Vi är också en outsourcad löneavdelning åt de företag där vi sköter hela lönehanteringen.

Genom vårt HR-nätverk Competensverk HR, mentorskapsprogram, olika coachingupplägg och kompetensutvecklingsinsatser hjälper vi både organisationer och medarbetare i Skåne och andra delar av Sverige att utvecklas.

Vi arbetar affärsnära och i långsiktiga partnerskap med våra kunder. Tillsammans gör vi HR och lön enkelt.

Sedan 2013 delas Competensumpriset ut på den årliga Competensdagen till ett företag i Skåne som är en förebild i sitt arbete med att skapa en välmående och konkurrenskraftig organisation. Vinnarna har visat att det finns ett samband mellan kompetensarbetet och ekonomiska framgångar. Med andra ord; kompetens gör skillnad – på riktigt.

Competensum har 12 anställda, 15 utbildare på Yrkeshögskolan och 10 konsulter inom HR och lön.

Vill du se vilka vi är eller kontakta någon av oss?