G-9RS9QKVTP7

Är ni en förebild inom HR och kompetens?

Competensumpriset delas ut en gång om året, till ett företag som arbetar medvetet med att skapa en välmående och konkurrenskraftig organisation. Competensumpriset ger oss goda förebilder som visar att affärsnära HR gör skillnad – på riktigt.

2021 års vinnare –
Akademiska Hus

Motiveringen till 2021 års Competensumpris

Nyfikenhet har blivit en framgångsfaktor och tillsammans är
ett nyckelord som innebär samverkan i ständig dialog för ett
ömsesidigt lärande, där alla medarbetare delar med sig för att
skapa innovativ affärsutveckling. Genom kontinuerliga
uppdragsdialoger skapas förutsättningar för medarbetarna att lyckas
i sina uppdrag och ha relevant kompetens både idag och imorgon.

Vi ser en modig organisation som präglas av nytänkande
lärande, där medarbetare Vill, Kan, Får och Mår och gör sin
egen plan för att på bästa sätt bidra till verksamhetens utveckling.

Att detta uthålliga, innovativa och strukturerade lärande ger effekt
syns tydligt i nyckeltalen, den stadiga ökningen av kund- och
medarbetarupplevelsen går ”hand i hand”. Akademiska Hus har,
med sin nyfikenhetsstrategi och genom att involvera medarbetarna,
utvecklats till ett modernt, affärs- och kundorienterat bolag.

Varför en persika som pris?

Persikan har en stark kärna som står för kunskap och erfarenheter. Detta räcker dock inte om man ska bli en hållbar och konkurrenskraftig organisation. Man behöver också organisationer som kännetecknas av de ”mjuka delarna”: Tydliga värderingar, rätt attityd och motiverade ledare och medarbetare, d.v.s. det som fruktköttet och skalet runt persikan symboliserar. 

Kriterier

9

Arbetar medvetet och långsiktigt med att utveckla organisationen och dess medarbetare.

9

Har kunnat se samband mellan sitt HR-arbete och sina affärsframgångar. 

9

Är en förebild och inspirationskälla för andra. 

Vinnare av Competensumpriset

2021

Akademiska Hus

2020

Wihlborgs Fastigheter

2019

Prisjakt

2018

Hypergene

2017

Lindab

2016

Servicekuben

2015

Lime by Lundalogik

2014

Hilti Svenska AB

2013

Presis i Lund

Så minns vi Competensdagen 2021

Så minns vi Competensdagen 2019

2019 var Competensdagens åttonde år och temat var ”People – en smart affär och viktigt på riktigt.”

Adress

Competensum AB
Norra Storgatan 8
252 20 Helsingborg

Följ Competensum

G-9RS9QKVTP7