Värdet av att mäta inom HR

Competensums 15-årsjubileum sammanfaller med att både Tina Ekström, vd och Kjell Kalmnäs, vice vd firar 15 år på Nyckeltalsinstitutet. Båda var dessutom med och startade Competensumpriset för 10 år sedan för att sätta fokus på frågan om kompetensutveckling. Självklart är de med och firar tillsammans med oss på vårt jubileum när vi delar ut priset till 2023 års vinnare!

Vi ställde frågan till Tina om värdet av att mäta och vad man ska mäta inom HR-området.
– Kärnan är att om det är en det en viktig fråga för oss för att nå framgång i vår organisation då behöver vi mäta den. Det vi pratar om att göra, det gör vi, om vi mäter enligt vår professor Bino Catasús forskning.

Vad är då viktigt att mäta ur ett HR-perspektiv?

– Det beror på vilken verksamhet vi bedriver och det kan skilja sig mellan geografiska områden, mellan produktion och tjänstemän osv. Vi behöver hitta det som är viktigast så nära verksamhetens styrning som möjligt. Det som avgör vad som är viktigt att mäta, är hur stor påverkan det har på verksamhetens framgångsmått. De viktigaste områdena för att påverka verksamhetens övergripande mål är det HR behöver ta fram nyckeltal på.

Tina ger ett exempel. Om det är viktigt för oss att ha en jämställd arbetsplats och en heterogen struktur för att bygga rätt typ av kultur behöver vi mäta nettoeffekter av kvinnor och män. Och lägga en prognos för när vi kommer att få en jämställd nivå. För andra verksamheter är det viktiga för att nå framgång i kompetensförsörjning, att man ska vara en attraktiv arbetsgivare för att attrahera medarbetare och få dem att vilja stanna kvar. Så frågan organisationen då behöver ställa sig är: Vad är viktigast för oss för att nå framgång kopplat till attraktivitet? Svaret beror naturligtvis på vilken bransch vi är i och vilken konkurrens vi har om kompetensen.
– Här är det viktigt att omvärldsspana på alla branscher som arbetsgivare, inte bara den egna utan istället titta på kompetensen, vilka slåss om den.

Sedan finns det såklart en del grundläggande delar och nyckeltal som vi alltid behöver ha under bevakning.
– Det grundläggande för att vara en attraktiv arbetsgivare idag är att vi har trygga anställningsvillkor, marknadsmässiga löner och bra utvecklingsmöjligheter internt. Det gäller både möjligheten att få kompetensutveckla mig själv och internt kunna röra på mig, att få nya uppdrag och få vara delaktig i de projekt som pågår. Vi behöver attrahera personer både internt och externt. Lyckas vi med det och har byggt rimligt stora arbetsgrupper dämpar vi de kostnadsdrivande nyckeltalen.

 

HRs uppdrag kopplat till att mäta

Så vad är HRs uppdrag kopplat till nyckeltal och mätningarna av dem? Svaret från Tina är kort och gott att se till att alla medarbetare har rätt förutsättningar, är rätt tränade för uppdraget och att alla vet sitt uppdrag.

{

Det är inte alla medarbetare som förstått sitt uppdrag och här kan HR stötta cheferna i deras uppdragsdialoger med sina medarbetare. Så att de blir tydliga med vad som ingår i anställningen och uppdraget.

Vad händer om vi inte mäter?

Det vi riskerar om vi inte mäter är att vi inte har fokus på rätt frågor och att inget kommer att hända.

{
Mäter vi för mycket blir det bara ett brus. Vi kan mäta allt men ska absolut inte rapportera om allt. Vi måste välja ut de 2-3 viktigaste HR-nyckeltalen som vi behöver styra på och det är det vi ska kommunicera. Hela tricket med nyckeltal och statistik är att vi ska ta siffran allvarligt men inte bokstavligt, för att åter citera vår professor Bino. Siffran är viktig för att kunna kommunicera vad vi mäter, kopplat till den förflyttning vi önskar göra.

Slaget om talangerna

Tinas besked kring vad som trendar just nu är att slaget om talangerna fortfarande pågår. Även om vi ser neddragningar i vissa branscher är det viktigt att vi får behålla våra talanger och att vi har rätt person på rätt plats.
– Det uppdraget slutar aldrig, vi kan inte slappna av och vi blir aldrig riktigt klara med den frågan. Vi måste konstant jobba med en hållbar cirkulär HR-ekonom. ”Återbruk” trendar nu inom olika områden och det är lika viktigt att vara en hållbar arbetsgivare. Det är dyrt att misslyckas med dessa frågor och man behöver ta kloka och långsiktiga beslut i tuffa tider och vara lite modig i det.

Varför Competensumpriset?

Tina och Kjell hjälpte Competensum att lansera Competensumpriset för 10 år sedan.
– Vi ville hjälpa till eftersom vi redan då såg vikten av att kompetensutveckla sina medarbetare och ha koll på vilka insatser som görs. Här finns det utvecklingsmöjligheter Vi definierar kompetensutveckling som allt vi gör i syfte att höja organisationen och/eller individens kompetensnivåer. Planerade insatser på betald arbetstid. Det är så mycket mer än utbildningar och tyvärr rapporteras inte allt in. Om vi inte har koll på allt vi gör då kan vi inte utvärdera om vi gör rätt saker. De flesta är överens om att kompetensutveckling är viktigt, därav att vi var med och startade Competensumpriset. Vi ville sätta lampan på den här frågan för att ge den ett stort fokus. Det är en viktig fråga i att vara en hållbar, attraktiv och framgångsrik arbetsgivare.
Och så gillar vi ju Competensum! Det är ett fantastiskt driv hos er och det växer ingen mossa på det här gänget. Vilket gör att vi själva utvecklas när vi samarbetar med Teamet på Competensum!

Fakta Nyckeltalsinstitutet

Nyckeltalsinstitutet har en enorm databas med statistik och nyckeltal kopplade till ca 780 000 medarbetares arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter i svenskt arbetsliv. De mäter bl a; arbetsvillkor, jämställdhet, mångfald, hälsa och hållbarhet, baserat på statistik från HR-systemen. Arbetade timmar, sjukfrånvaro, hur många chefer, hur många kvinnor respektive män etc. Allt underlag bakas ihop till nyckeltal som presenteras i form av rapporter och ekonomiska analyser.

Tina Ekström
VD Nyckeltalsinstitutet