Med drivkraft att utveckla människor och organisationer

Ann-Sofi Aru reflekterar inför Competensums jubileumsfirande

I år firar Competensum 15 år. Ann-Sofi Aru som var med och grundade företaget tittar tillbaka på Competensumresan så här långt och reflekterar över lärdomar, viktiga milstolpar och utmaningar med att driva ett HR-företag.

För Ann-Sofi Aru, idag ägare och aktiv styrelseordförande, fanns det ingen tvekan inför möjligheten att som VD vara med och starta det som idag är Competensum. Med ett brinnande intresse för att utveckla människor kopplat till företagets affär, tillsammans med lång erfarenhet som ledare, utbildare och entreprenör var det en ”perfect match”. Att tillsammans med näringslivet i Skåne Nordväst öka konkurrenskraften genom kompetensutveckling.

– För mig som brann för lärande och kompetensutveckling, att få möjlighet att ta över KY-utbildningarna från kommunen och jobba tajt med näringslivet, det var spännande och kändes så bra! Kombinationen var det som lockade mig och jag såg bara möjligheter. Jag gillar att ta mig an utmaningar där jag inte riktigt vet hur vägen framåt ser ut. Och här är vi idag och firar 15-årsjubileum!

Men vi backar bandet till begynnelsen för 15 år sedan. Bara ett par månader efter starten sommaren 2008 slog finanskrisen till och marknaden för företagsutbildningar i princip försvann. Det stod även tidigt klart att det inte gick att bygga verksamheten på det önskade sättet med yrkeshögskola (YH) som bas givet den stora osäkerhet som förutsättningarna för YH-verksamheten innebär.
– Den stora utmaningen på den här resan historiskt sett har varit att driva yrkeshögskola på de premisser som finns. Man lever med den ständiga osäkerheten och oron kring framtiden, man kan aldrig planera långsiktigt eftersom utbildningarna beviljas för 2 år framåt. Det påverkar alla delar i bolaget från ekonomi till organisation.

År 2009 blev vi Competensum, bytte namn från Ängelholms Högre Utbildningar. Kommande år präglades av att vi startade nätverk för HR (Competensverk HR), mentorskapsprogram och genomförde olika utbildningsinsatser inom allt från Excel till Team- och ledarutveckling. – Vi var lite av en diversehandel inom utbildning, säger Ann-Sofi och ler. En YH-utbildning inom Lön startades och gav oss senare möjligheten att ta över Cerdo Bankpartners lönehantering år 2014.

{
Det blev startskottet på riktigt för att kunna utveckla Competensum till vad det är idag, en HR-och lönebyrå. Lön är en del av HR och jag kunde ännu tydligare se möjligheten att jobba med hela HR. En HR-partner som vill lyfta hela HR.

 Människorna gör resultatet

Att våga tro på och hålla fast vid visionen är det som har gjort att Competensum utvecklats till det företag vi är idag.
– Grunden för Competensum är densamma, men vad vi gör har utvecklats. Jag har alltid brunnit för att utveckla människor och organisationer och har alltid sett värdet i att det är människorna som gör resultatet. Det har varit en röd tråd sedan starten och det var så vi skulle hjälpa företag att bli mer konkurrenskraftiga

En grundläggande insikt är att det inte finns några andra än medarbetarna som kan leverera resultat. Ledningens viktigaste uppgift är att skapa rätt förutsättningar. Om organisationen har medarbetare med rätt kompetens, rätt inställning, som är engagerade och känner samhörighet kommer också resultatet.

{
Det är genom medarbetarna vi når det resultat vi vill uppnå, sättet vi vill uppfattas på som varumärke och hur vi vill driva affären. Vill man så kan man är min fasta övertygelse och det har varit min ledstjärna.

På samma sätt menar Ann-Sofi att det är människorna på Competensum, deras kompetenser, att vi har rätt medarbetare som är nyckeln till framgång.
– Det är inte jag ensam som skapat det här. Det är tillsammans med alla dessa fantastiska Competensumstjärnor som jag omgett mig med.

Därför engagerar HR

HR är komplext och ställer krav på många olika kunskaper och kompetenser i rollen. I grunden finns en anställning men sedan handlar det mycket om hur vi utvecklar och jobbar med medarbetarna.
För att HR ska bli verkningsfullt och att frågorna verkligen prioriteras måste det komma från ledningen som visar vikten av detta arbete. Om VD förstår vikten av att prioritera HR-frågorna bidrar det till framgång. Samtidigt behöver HR stå på sig, ta plats och förstå kopplingen till företaget och dess affär. Jag ser att det sker en förändring, framför allt genom våra Competensverk HR, frågorna ligger mycket högre upp på agendan idag.

{

Nu lyfter vi HR

Jag tycker många gånger att det är underskattat vad HR bidrar med. Därför har Competensum ett uppdrag att lyfta vikten av HR och det har blivit vår mission. Nu lyfter vi HR när vi hjälper våra kunder samtidigt som vi vill lyfta HR som ”bransch”.

Vinsten med en extern HR-partner

– Jag brukar ibland tänka att vi hjälper våra kunder att bygga ”HR-huset”. Först lägger vi grunden för att säkerställa att man är HR-compliant, att man följer de lagar och regler som en arbetsgivare ska följa. Sen kan vi tillsammans börja prioritera hur och vad vi ska bygga för att utveckla organisationen på medarbetarresan. Vi vill hjälpa företag att bli HR-compliant och bidra till att skapa en välmående, konkurrenskraftig organisation som bidrar till affären.

Som tidigare sagts består HR av många olika delar och det är svårt att rymma all kompetens i en och samma person. När man anlitar oss får man tillgång till alla våra HR-och lönekonsulters olika specialistkompetenser, det är en trygghet för kunden. Det ska vara enkelt för våra kunder att tillsammans med oss jobba med HR och lön!

Om att utvecklas tillsammans med kund

När Competensum 2014 tog över lönehanteringen från Cerdo Bankpartner var vi tre lönekonsulter som gjorde 900 löner per månad. Idag är vi nio lönekonsulter som tillsammans gör ca 4 000 löner varje månad.
– Vår första ”egna” kund Backahill startade vi samarbete med 2015, det var en speciell milstolpe. Jag minns också med stolthet när vi 2018 skrev avtal med en av våra största kunder, Resurs Bank. Med både Backahill och Resurs Bank, liksom de flesta av våra kunder, har vi under den här resan utvecklat ett mycket fint samarbete för att tillsammans göra det som är bäst för dem och för oss. Vi jobbar nära våra kunder, vi finns alltid där och det ska var enkelt att arbeta med tillsammans med oss. Allt för att kunden ska känna sig trygg.

Ann-Sofi om att driva företag

Självklart vill man passa på att ställa frågan om lärdomar kring att driva företag till någon med så lång erfarenhet av att göra just det.
– Man måste ha mod, våga tro på det man vill och gör och våga vara långsiktig. Man behöver ha en vision och tydlig strategi och riktning. Den kan justeras under resans gång, att ha koll på omvärlden, vara agil för det händer saker som vi i inte kan förutse i förväg. Och kanske det viktigaste av allt, att omge sig med rätt människor.

Ett modigt beslut fattade Ann-Sofi 2021 när hon köpte ut de andra delägarna och därmed blev den största ägaren med 90 % av aktierna i bolaget. Resterande 10 % äger Competensums nuvarande VD Camilla Danielsson.

{
Competensum är min baby! Jag har många gånger stött på tuffa utmaningar under de här åren och samtidigt haft så mycket roligt och jag har hållit fast vid det jag har trott på.

För mig blev övertagandet ett sätt att förverkliga min vision. Det medförde att vi kunde lägga en tydlig strategi och därmed förverkliga min vision att bli en HR-partner. I samband med det lämnade jag även över VD-skapet till Camilla. Detta var något som var planerat sedan lång tid tillbaka, vi brukar skämtsamt säga att Camilla hade världens längsta onboarding.

Det var aldrig min ambition att det var jag som skulle driva den nya strategin och jag är väldigt glad över att det blev just Camilla som tog över. Idag är jag aktiv styrelseordförande och min främsta roll är att vara ett bollplank till Camilla och driva styrelsearbetet. Viktigt för vårt styrelsearbete är att vi har externa ledamöter som ger oss externt perspektiv som genom sin klokskap och erfarenhet ger dom värdefullt bidrag till vår utveckling Just förmågan att resa sig upp, ta nya tag, blicka framåt och ta nästa steg på resan är något som inte bara genomsyrar Ann-Sofis inställning och ledarstil, utan finns som ett DNA i hela företaget.
– Ibland har resan varit en berg- och dalbana och vägen mot har inte alltid varit spikrak, men vi har alltid förflyttat oss i den riktning jag önskat. Och längs vägen har vi dragit många lärdomar som vi bär med oss framåt. Idag är vi en HR-partner, en HR- och Lönebyrå och det är jag stolt över! Jag ser fram emot vår fortsatta resa. Nu firar vi de här 15 åren!

Ann-Sofi Aru
Aktiv styrelseordförande

070-674 85 32
ann-sofi.aru@competensum.se