Mentorskapsprogrammet gav extra bonus

9
Kunskap är färskvara och som med mycket annat är det lätt hänt att glömma bort en del av det man lärt sig under programmets gång om det inte blir en ny vana.

Grundtanken med mentorskapsprogrammet, utöver mentorn och de gemensamma utbildningsdelarna, är att ge deltagarna möjlighet att träffa andra personer och bygga nätverk för framtiden.

Ibland 2020 års adepter uppstod en mindre grupp som fortsatt att träffas regelbundet även efter avslutat program. Adeptboost kallar de sig och gruppen består av Anna-Karin, Erika, Malin och Julia. -Jag upplevde att hela gruppen var väldigt öppen. Det var bra stämning och jag kunde prata med alla, men sedan var det framför allt Anna-Karin och Erika, som hade liknande arbete inom kommunen, som började träffas lite extra. Malin var inne på ett hörn rätt snabbt och jag var väl sist in i gruppen, berättar Julia Duteil på Saint-Gobain Sekurit Scandinavia i Eslöv.

Tjejerna började prata lite extra redan under programmet och sedan tog de någon lunch och fika utöver de gemensamma träffarna som är inlagda i mentorskapsprogrammet. Utöver stödet från sina respektive mentorer upplevde de även ett stort stöd från varandra. När de sågs pratade de om utmaningarna i deras respektive jobb men de diskuterade även hur det gick med mentorsarbetet. – Ju mer vi träffades och lärde känna varandra och vilka utmaningar vi hade, desto lättare blev det att hjälpa varandra och komma med förslag, tips och trix som vi kunde testa, förklarar Julia. Julia berättar att det är både spännande och berikande att få höra om de andras arbetsplatser och arbetsuppgifter. Många utmaningar och arbetsuppgifter påminner om varandra och fungerar på liknade sätt även om branscherna är olika.

Diskussionerna med de andra i gruppen ger även insikter och kunskap om andra yrken vilket Julia tycker är väldigt berikande. Kunskap är färskvara och som med mycket annat är det lätt hänt att glömma bort en del av det man lärt sig under programmets gång om det inte blir en ny vana.

Fördelen med Adeptboost är att det kan vara någon annan i gruppen som berättar om en metod de har använt sig av eller provat och då blir övriga i gruppen påminda. På så sätt håller de kunskapen mer aktiv tack vare nätverket anser Julia.

Julia förtydligar att ingen i den stora gruppen har exkluderats från Adeptboost och att de andra adepterna bjudits in att delta i träffarna men att det inte varit någon som tagit den bollen. En förklaring kan vara den geografiska spridningen som blir en utmaning när adepterna är tillbaka i vardagen. Anna-Karin, Erika, Malin och Julia har samtliga boende eller arbete i Helsingborg och det underlättar naturligtvis möjligheterna att få till en fysisk träff.

Gruppen har även genomfört lite andra aktiviteter. Bland annat har de julpysslat tillsammans under två jular och planeringen inför nästa års aktiviteter är redan i gång. -Julpysslet för nästa år är redan planerat, berättar Julia och skrattar. Vi fortsätter att träffas på luncher emellanåt, men ibland är det svårt att få till med tanke på allas agendor så vi får ha lite framförhållning. Även om det bara blir en kort lunch är det trevligt och vi hinner växla några ord om hur det är och hur det går. Det är bra. Mycket handlar såklart om våra jobb, vad vi har lärt oss och hur vi fortsätter att arbeta med de saker vi jobbade med under programmet men också om nya saker som funkar för oss och som nu blivit en vana, avslutar Julia.

Julia Duteil

Julia Duteil
Saint-Gobain Sekurit Scandinavia i Eslöv.