HR-genomlysning

Vad har ni på plats, vad saknas och vad är nästa steg i HR-arbetet?

HR-genomlysning för att kvalitetssäkra HR-arbetet och följa gällande lagstiftning

HR-området är stort och det kan vara svårt att veta om man lägger fokus på rätt saker. Därför erbjuder vi hjälp med HR-genomlysning. Syftet är att kartlägga vad ni har på plats, vad som saknas och i vilken ordning ni kan prioritera och bygga upp eller utveckla HR-arbetet. Med en HR-genomlysning som grund säkerställer ni att ni jobbar effektivt med HR-frågorna och att företaget följer gällande lagar.

Är ditt företag HR-compliant?

Det kan vara en utmaning att sätta sig in i all lagstiftning och löpande förändringar i lagkraven. De lagar en arbetsgivare ska följa inom HR-området är många. Det handlar till exempel om LAS, MBL, Arbetsmiljölagen, Diskrimineringslagen, Avtalslagen och Arbetstidslagen. Ett viktigt syfte med genomlysningen är att ni ska känna er trygga med att ni efterlever regler och kan säkerställa att ni följer de lagkrav ni har som arbetsgivare. Det handlar om compliance inom HR.

HR-genomlysning ger en bild av nuläget och en handlingsplan

I genomlysningen följer vi en strukturerad metod som resulterar i en handlingsplan där ni får en bild av allt ni redan har på plats, vad som är akut att åtgärda och rekommendationer om prioriteringar framåt.

Ni kan välja om ni vill göra en total genomlysning av HR-arbetet eller ett avgränsat område, till exempel ert arbetsmiljöarbete.

Om ni vill ha en total HR-genomlysning så kommer vi förutom att se över hur ni följer lagstiftningen, även att karlägga vad ni har på plats i varje del av den vedertagna HR-modellen ARUBA. Vi utgår då från HR-processerna Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla. Det ger er en överblick över ert HR-arbete och om ni har viktiga HR-processer på plats.

”Att få helheten, att få se vad som finns, vad som saknas och prioriteringen för vad vi måste ha på plats nu och vad vi kan ta fram senare var väldigt skönt”.

Sarah Rimfält
Ekonomiansvarig, HTS Safety

 

Så går det till

Vi startar med att tillsammans bestämma om ni har bäst nytta av en total HR-genomlysning eller av ett avgränsat område inom HR. Sedan sätter vi igång: 

Uppstart och nuläge

Vi startar med gemensam workshop. Här lär vi känna er verksamhet, affärsmål och hur ni jobbar med HR-frågorna idag. Sedan samlar vi in den dokumentation ni redan har på plats och gör intervjuer med nyckelpersoner.

Genomlysning och handlingsplan

Competensum kartlägger vad som finns på plats, vad som behövs här och nu och framöver. Det kopplas till bolagets verksamhet och affärsmål. Vi tar sedan fram en handlingsplan med rekommendationer om prioriterade aktiviteter, vad som brådskar och vad som kan göras längre fram.

w

Presentation av handlingsplanen och beslut om nästa steg

Competensum presenterar handlingsplanen. Tillsammans diskuterar vi prioriteringar och nästa steg. Ni beslutar om ni vill ha fortsatt HR-stöd och i vilken omfattning.

Få HR-stöd där ni behöver och i rätt omfattning

Om ni inte har egen HR-resurs på plats eller inte har tid så kan Competensum hjälpa er att bli HR-compliant och jobba med de områden som handlingsplanen visar på. Vi åtgärdar eventuella brister och arbetar fram det som saknas.

Om ni vill ha fortsatt HR-support efter genomlysningen jobbar vi gärna löpande med er som en extern HR-funktion. Competensum blir en affärsnära och långsiktig HR-partner som arbetar tillsammans med er i önskad omfattning. En extra fördel blir att vi redan har lärt känna er och organisationen när vi går in som ett löpande stöd.

”Det har funnits en osäkerhet eftersom jag saknar HR-bakgrund och den djupa kompetensen. För mig är det oerhört viktigt att vi inte gör fel gentemot vår personal, de är vår viktigaste resurs och det får inte ske.”

Eva-Lisa Magnusson
Operations Manager, HTS Safety

Varmt välkommen att höra av dig

 

Fyll i formuläret så hör jag av mig!