Nu lyfter vi HR

Här hittar du
Competensum Yrkeshögskola

Här hittar du
Competensum Yrkeshögskola

HR som arbetar affärsnära

Vi på Competensum arbetar med HR och lön, i nära partnerskap med våra kunder. För oss är det viktigt att HR arbetar affärsnära och att HR-frågorna integreras i företagets mål och strategi. Medarbetarna är företagets viktigaste resurs och samtidigt en av de största kostnaderna. Vår övertygelse är att det lönar sig att investera i medarbetare som mår bra, är på rätt plats och har relevant kompetens. HR skapar förutsättningarna!

Tillsammans gör vi HR och lön enkelt

Vi hjälper både er som har och som inte har en HR-funktion. Vi erbjuder avlastning och rådgivning inom HR, kompetensutveckling för ledare, medarbetare och HR och ni kan outsourca lönehanteringen till oss. Vad behöver ni just nu?

Utveckla team, ledare
och medarbetare

Din HR-partner

Vi hjälper er att lyfta ert HR-arbete. Samtidigt vill vi lyfta vikten av HR i ett större perspektiv. I en tid då affärslandskapet ritas om i snabb takt, blir förståelsen för hur människor fungerar allt mer affärskritisk. HR behöver driva frågor om kompetensutveckling, nya samarbetsformer och hur man skapar innovativa och motståndskraftiga organisationer. Det är dags att lyfta HR!

Vi på Competensum vill lyfta HR! Varje år delar vi därför ut Competensumpriset till ett företag i Skåne som anses vara en förebild i sitt arbete med att skapa välmående och konkurrenskraftiga organisationer. Competensumpriset ger oss goda exempel och förebilder som inspirerar oss att utvecklas – på riktigt!

Nyheter

Abonnera på HR-partnerskap

Vill ni ha avlastning i HR-arbetet, men har inte budget eller behov att anställa? Med ett HR-abonnemang får ni ett tryggt och löpande stöd med HR-frågorna, i den omfattning som matchar era behov.

Vill du ses på onlinekaffe?

Vi älskar att prata om HR, lön och kompetensutveckling! Hör av dig så tar vi en onlinefika där vi reflekterar tillsammans och diskuterar era möjligheter och utmaningar.

Satsa extra på någon av era ledare i mentorskapsprogrammet

I början av 2021 startar en ny omgång av Competensums mentorskapsprogram. Välkommen att kontakta Eva Marminge för att se om programmet är rätt för er organisation.

Sagt om Competensum

|

Lönehantering

Vi känner stor tillit till Competensum och har ett nära samarbete. En stor fördel för oss när vi anlitar Competensum är det personliga och flexibla arbetssättet.

Magnus Nilsson, Resurs Bank

|

Teamutveckling

Med Evas professionella approach och stora engagemang får hon individer och grupper att utvecklas och skapar förbättrad kommunikation och samarbete. Jag uppskattar också mycket erfarenhetsutbyte och idédiskussioner där Eva frikostigt bjuder på sin kompetens och kloka tankar och idéer.

Nicole Videve, Garuda

|

Mentorskapsprogrammet

Matchningen med min mentor har varit klockren och har hjälpt mig oerhört mycket utifrån min målbild. Kan starkt rekommendera mentorsprogrammet.

Eldan Kajevic, Saint-Gobain Sekurit

“HR:s roll är att jobba affärsnära och driva organisationen i rätt riktning, där vi har människor som mår bra och som vill och kan bidra till företagets resultat”

Ann-Sofi Aru, VD