Din HR- och lönebyrå

Vill ni bli HR-compliant?

Vill ni jobba effektivt med era HR-frågor, ha processer som underlättar för era ledare och samtidigt ta hand om era medarbetare på bästa sätt? Vill ni minska sårbarheten i lönehanteringen?

HR-området är stort och det kan vara svårt att veta om man lägger fokus på rätt saker. Här kan vi hjälpa er att prioritera och bygga i rätt ordning. En viktig start är att följa de lagkrav ni har som arbetsgivare, att bli HR-compliant. Vi börjar ofta samarbetet med en HR-genomlysning där vi kartlägger vad ni redan har på plats inom HR och lön, vad som saknas och vad som är nästa steg i HR-arbetet.  

Vad behöver du hjälp med just nu?

Competensum kan stötta på många sätt. Här är några de mest efterfrågade tjänsterna:

Outsourca lönehanteringen

Minska sårbarheten genom att outsourca. Ni får en egen kontaktperson med uppdaterad kunskap som sköter hela löneprocessen.

Visselblåsning

Bli compliant på ett enkelt och tryggt sätt. Genom en kombinerad visselblåsningskanal och en oberoende mottagningsfunktion tar vi hand om helheten!

Extern HR-avdelning

När ni behöver avlastning eller någon som driver HR-arbetet, men inte vill anställa. Få en personlig kontaktperson och tryggheten i vår samlade kompetens. 

HR-genomlysning

Med en HR-genomlysning som grund säkerställer ni att ni jobbar effektivt med HR-frågorna och att företaget följer gällande lagar. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vi gör en genomlysning av ert arbetsmiljöarbete och hjälper er med åtgärder.

Lönekartläggning

Enligt lag ska arbetsgivare varje år göra en lönekarläggning. Låt oss avlasta om ni inte kan eller hinner.

Digital HR- och lönesupport

Undrar du hur du ska hantera ett personalärende? Har du en fråga om lönehanteringen? Få snabb  hjälp med dina frågor.

Personalhandbok

Vi hjälper er att skapa och samla riktlinjer, rutiner, rättigheter och skyldigheter i en personalhandbok för era medarbetare.

Chefsstöd

För dig som behöver ett löpande stöd och rådgivning i t ex förhandling, rehabilitering, svåra samtal och personalärenden.

Outsourca lönehanteringen

Minska sårbarheten genom att outsourca. Ni får en egen kontaktperson med uppdaterad kunskap som sköter hela löneprocessen.

Visselblåsningskanal

Bli compliant med säkert och enkelt digitalt verktyg tillsammans med opartisk mottagarfunktion.

Extern HR-funktion

När ni behöver avlastning eller någon som driver HR-arbetet, men det inte vill anställa. Få en personlig kontaktperson och tryggheten i vår samlade kompetens. 

HR-genomlysning

Med en HR-genomlysning som grund säkerställer ni att ni jobbar effektivt med HR-frågorna och att företaget följer gällande lagar.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vi gör en genomlysning av ert arbetsmiljöarbete och hjälper er med åtgärder.

Lönekartläggning

Enligt lag ska arbetsgivare varje år göra en lönekarläggning. Låt oss avlasta om ni inte kan eller hinner.

Digital HR- och lönesupport

Undrar du hur du ska hantera ett personalärende? Har du en fråga om lönehanteringen? Få snabb  hjälp med dina frågor.

Personalhandbok

Vi hjälper er att skapa och samla riktlinjer, rutiner, rättigheter och skyldigheter i en personalhandbok för era medarbetare.

Chefsstöd

För dig som behöver ett löpande stöd och rådgivning i t ex förhandling, rehabilitering, svåra samtal och personalärenden.

” Vi jobbar affärsnära tillsammans med våra kunder och gör konkret skillnad. Att kunderna dessutom säger att vi lyssnar på dem, är personliga och verkar älska vårt jobb gör mig så glad.”

Camilla Danielsson
VD Competensum

” Vi jobbar affärsnära tillsammans med våra kunder och gör konkret skillnad. Att kunderna dessutom säger att vi lyssnar på dem, är personliga och verkar älska vårt jobb gör mig så glad.”

Camilla Danielsson
VD Competensum

Vi gör HR och lön enkelt

Vad gör HR egentligen? Den frågan får vi ibland. Här ger vi en överblick över några av de områden som en HR-funktion bidrar med i företaget.

Sagt om Competensum
{

Lönehantering

Tack vare att vi outsourcar lön till Competensum kan jag fokusera på så mycket annat, vilket inneburit att vi höjt kvaliteten på vår lön enormt mycket. Jag har också kunnat fokusera på att få bort all vår pappershantering. Vi är väldigt, väldigt nöjda och har varit det hela resan.

Petra Hult
Payroll specialist på Resurs Bank

{

Både HR och lön

Jag visste inte att Competensum kunde hjälpa oss med alla de här bitarna tidigare. De har otroligt kompetenta och duktiga personer med olika professioner så jag vet att allting som har med personal och HR-frågor kan jag vända mig till Competensum för att få svar på.

Camilla Berthilsson
VD på Norrvikens trädgårdar

{

HR-genomlysning

För mig är det oerhört viktigt att vi inte gör fel gentemot vår personal, de är vår viktigaste resurs och det får inte ske. Det är viktigt för oss att känna att vi är HR-compliant och efter HR-genomlysningen har vi ett kvitto på att vi lever upp till kraven på oss som arbetsgivare. Nu känner vi oss verkligen trygga.

Eva-Lisa Magnusson
Operations Manager, HTS Safety

Nyheter

Har ni rätt lösning för pension och försäkring?

Nu kan ni få kostnadsfri nulägesanalys från en försäkringsspecialist.

Är outsourcing av lön rätt för ditt företag

Välkommen på webinar 16/4! Vi vässar din beställarkompetens och svarar på vanliga frågor om outsourcing av lön.

Är ditt företag compliant inom HR-området?

Boka kostnadsfri rådgivning och ta reda på om ni följer lagkraven.

Vi på Competensum vill lyfta HR! Varje år delar vi därför ut Competensumpriset till ett företag som anses vara en förebild i sitt arbete med att skapa välmående och konkurrenskraftiga organisationer. Competensumpriset ger oss goda exempel och förebilder som inspirerar oss att utvecklas – på riktigt!

Några av våra kunder