Är ditt företag compliant inom HR-området?

Boka kostnadsfri rådgivning och ta reda på om ni följer lagkraven

Att möta lagkraven lägger grunden för att driva företag

De lagar en arbetsgivare ska följa inom HR-området är många. Att möta lagkraven lägger grunden för att driva företag med anställd personal. Några av lagarna är LAS, MBL, Diskrimineringslagen, Visselblåsarlagen och Arbetsmiljölagen. 

Att inte uppfylla lagkraven kan leda till böter, sanktionsavgifter och svårigheter att både rekrytera och behålla de bästa medarbetarna. Att däremot möta lagkraven gör att ni har lagt grunden, kan jobba mer effektivt och bli en mer attraktiv arbetsgivare.

Vill du få en bild över hur väl ni följer lagkraven? Låt oss hjälpa dig!

 

Boka kostnadsfri rådgivning och få en bild av hur väl ni följer lagkraven 

Under ett digitalt möte får du kostnadsfri strategisk rådgivning med en HR-specialist från Competensum. Tillsammans med dig går HR-specialisten igenom nuläget och ger förslag till handlingsplan och prioriteringsordning så att du kan vara trygg med att ditt bolag uppfyller lagkraven.

Boka en tid som passar dig här

Det här kan du förvänta dig

Så här går det till

Inför mötet får du en checklista med aktuella lagar och vad ni behöver ha på plats för att följa dem. Du kryssar i hur ni ligger till utifrån trafikljusprincipen rött, gult och grönt. Är du osäker på om det ni har är uppdaterat eller korrekt diskuterar du detta med HR-specialisten när ni på mötet går igenom checklistan.

Efter rådgivningen

Efter mötet har du en tydligare bild av nuläget, hur väl ni uppfyller lagkraven som arbetsgivare idag. Du har en bild av vad ni redan har på plats, vad som eventuellt saknas och har fått förslag på prioriterade åtgärder. Du väljer själv hur du vill jobba vidare.