Kristina har anmält adepter till mentorskapsprogrammet under 10 år

9

Mentorskap är ett sätt att kunna utvecklas som ledare. Framför allt när man är ny som ledare.

Kristina Olofsson, HR-ansvarig på Bjäre Kraft är en av de arbetsgivare som har anmält en adept till vårt kommande mentorskapsprogram med uppstart i mars 2022. Kristina har i tidigare HR-roller på både NSR och Prisjakt anmält flera adepter till programmet under 10 års tid. Vi är naturligtvis nyfikna på vilken vinning hon ser med ett mentorskapsprogram och vad det är som gör att hon skickar medarbetare till Competensum år efter år. 

Vad är mentorskap för dig Kristina? 
– Det är ett sätt att kunna utvecklas som ledare. Framför allt när man är ny som ledare. Att man kan få träffa någon som har erfarenhet av ledarskap och få utbyta erfarenheter med den personen är väldigt värdefullt. 

Vem behöver gå ett mentorskapsprogram tycker du? 
– I första hand tycker jag nya ledare. Jag tror mer på mentorskapsprogram än vad jag tror på att enbart gå en ledarskapsutbildning. Jag tror att en kombination kan bli riktigt bra. Men att bara gå en ledarskapsutbildning och sedan gå tillbaka till arbetsplatsen blir oftast inte riktig så som man har tänkt.  
Jag kan även tycka att andra specialister eller ledare som varit ledare ett bra tag skulle kunna ha en mentor för det är lätt att man kör fast. Ett annat exempel är personer som kanske inte har personalansvar men jobbar med arbetsuppgifter som är knutna till att jobba nära ledningen, t ex projektledare. 

Är det viktigt med en extern part som håller ihop upplägget? 
– Ja, det tycker jag. Det är också viktigt att det är extern mentor. Jag tror inte på interna mentorer, förutom om det är en riktigt stor koncern där man sitter på olika ställen, men i vårt fall tror jag inte på något internt mentorskap. 

Vad uppskattar du med Competensums mentorskapsprogram? 
– Var det finns geografiskt. Att vi rör oss i nordvästra Skåne där nya chefer har en chans att bygga upp ett nätverk. Just den geografiska placeringen tror jag är väldigt viktig för att det ska vara nära. Men en annan viktig sak är det här med att Competensum satsar på mentorskapsprogrammet och att det är ett eget prioriterat område hos er. Ni lägger mycket kraft på det för att det ska vara bra. Det märks att det är professionellt och det sköts professionellt bra tycker jag. 

När jag sedan ser hur människorna som får möjligheten att gå programmet utvecklas är det riktigt fantastiskt! 

Hur delaktig är du och adeptens chef i mentorskapsprogrammet under året? 
– Jag brukar inte vara så delaktig, förutom vid avslutningen. Det är klart att jag frågar adepten hur det går under året men vi brukar inte ha några direkta avstämningar kring det.  Det kanske är något att ta till sig för att höra lite mer formellt hur det går. Men jag brukar undersöka och kolla av hur det funkar naturligtvis. Jag är inte heller involverad i diskussionen mellan adept och chef förutom om de har något som de kommer till mig med. 

Själva utvärderingen brukar vi göra i samband med avslutningen då det känns mest naturligt. 

Har ni någon intern utbildning som mentorskapsprogrammet kompletterar? 
– Vi kör ledar- och medarbetarforum löpande varje kvartal och just nu jobbar vi t ex med Ledarutmaningen men vi har inget annat regelbundet komplement. 

Är det något mer du vill tillägga? 
– Competensum är en bra samarbetspartner tycker jag. Jag är även med i Competensverk HR så jag tycker att det känns bra. Det är både enkelt och professionellt att samarbeta med er.  

Tack Kristina för ditt engagemang och för att du ser vikten av att utveckla våra ledare!