Kundcase

Hur är det att anlita Competensum som HR- och lönebyrå?

Brett och långsiktigt partnerskap stort stöd för HR- och lönearbetet på Norrvikens trädgårdar

Det var med lön som samarbetet mellan Norrvikens trädgårdar och Competensum började redan 2015. Ett samarbete som under de senaste åren utvecklats till att bli så mycket mer än bara hjälp med lönehanteringen.

HR-genomlysning av HTS Safety: ”Ett kvitto på att vi är HR-compliant och lever upp till kraven på oss som arbetsgivare.”

För ett bolag utan någon egen HR-funktion har oron för att inte ha allt på plats ständigt varit närvarande för Platschefen och Operations Manager Eva-Lisa Magnusson, som dessutom är arbetsmiljöansvarig för logistikanläggningen i Jönköping. 

Backahill: Trygga med att lönehanteringen alltid blir utförd korrekt och i rätt tid

Backahill, ett fastighetsbolag med huvudkontor i Ängelholm, är en relativt liten organisation och av den anledningen har de sedan lång tid tillbaka anlitat Competensum för att handha deras lönehantering. 

Hög kvalitet på Resurs Banks löner tack vare outsourcad lön
Att få rätt lön varje månad är något alla förväntar sig. Vem som gör lönerna, hur mycket jobb som ligger bakom och hur det säkerställs att det verkligen blir rätt kanske inte alla tänker på. Men när det inte fungerar blir det påtagligt att lön är något väldigt viktigt för alla företag, oavsett storlek.