Competensum visselblåsning

Enkel digital rapporteringskanal och oberoende mottagarfunktion

Ökade krav på stärkt skydd för visselblåsare

Senast den 17 december 2023 ska privata företag med 50 medarbetare och uppåt ha en visselblåsningsfunktion på plats. Syftet är att skydda visselblåsare från repressalier.

Competensum visselblåsning hjälper dig att följa lagkraven på ett enkelt och tryggt sätt. Genom en kombinerad visselblåsningskanal och en oberoende mottagarfunktion tar vi hand om helheten!

 

Det här behövs för att följa lagen

Tillsynsmyndighet för visselblåsning är Arbetsmiljöverket, en myndighet med stor vana och rutiner för att göra inspektion hos arbetsgivare.

Sekretess för visselblåsare

Visselblåsaren ska skyddas mot repressalier, att kunna vara anonym är därför avgörande.

Rapporteringskanal

Det ska finnas tydliga arbetssätt och rutiner för att visselblåsa. Ett digitalt visselblåsarsystem gör det enkelt att följa lagen. 

Mottagarfunktion

Oberoende och självständig mottagarfunktion som hanterar rapporteringen.

Det ska vara enkelt

Tydlig och lättillgänglig information om hur man visselblåser.

Tydliga interna rutiner

Tydlig visselblåsningspolicy med rutiner och riktlinjer för hur visselblåsning går till.

Följa GDPR-kraven

Visselblåsarlagen innehåller särskilda och kompletterande regler om behandling av personuppgifter.

Så hjälper vi er att bli compliant inom visselblåsning

Vi tar hand om helheten och ser till att ni uppfyller lagkraven!

Det här ingår

Enkel digital rapporteringskanal

Ert visselblåsningssystem är en app som kan användas via mobilen eller datorn. Här kan visselblåsaren enkelt rapportera in ett nytt ärende. Systemet garanterar anonymitet för visselblåsaren.

Oberoende mottagarfunktion

Våra HR-konsulter bevakar, tar emot och bedömer ärenden. Eftersom regelverket kräver oberoende hantering är extern mottagare en fördel.

Fördelar

9

Ni får hjälp med helheten. 

9

Det går snabbt att komma igång.

9

Tjänsten gör det enkelt att följa lagen och bli compliant. 

9

Tryggt och säkert system som garanterar anonymitet. 

9

Oberoende och externa HR-konsulter är mottagare.  

Behöver ni enbart mottagarfunktion?

Har ni redan en digital kanal på plats, men behöver en extern och opartisk mottagarfunktion? Det kan ni också anlita oss för. Kontakta oss för att få offert.

Vad kostar det?

Priserna gäller för kombinerad rapporteringskanal och mottagarfunktion. Ni betalar en startkostnad och en fast månadskostnad.

0-99 anställda

895 kr/mån

 

Startkostnad: 4 995 kr
100-249 anställda

1 395 kr/mån

 

Startkostnad: 4 995 kr
>249 anställda

Offert

 

Startkostnad: 4 995 kr

Det här ingår i startkostnaden

9

Er digitala visselblåsningskanal startas upp. 

9
Visselblåsningspolicy som ni kan anpassa vid behov.
9

Rutin för visselblåsning, enligt lagkraven.

9
Förslag till hur ni kan kommunicera internt om den nya kanalen.
9

Vid eventuell MBL- förhandling om att ni implementerar visselblåsningskanal kan vi bistå.

Det här ingår i månadskostnaden
9
Den digitala rapporteringskanalen.
9
Competensum bevakar och är mottagningsfunktion för inkomna ärenden.
9

Vi bedömer om det är ett visselblåsningsärende och återkopplar till visselblåsare och arbetsgivare.*

9

Fritt antal ärenden.

* I kostnaden ingår bedömningen. Om ni även vill ha hjälp med att utreda eventuella visselblåsningsärenden går det att köpa till tjänsten Ärendeutredning.

Vanliga frågor

Hur går det till att visselblåsa?
Ni får en egen och unik länk till rapporteringskanalen som visselblåsaren klickar på för att visselblåsa. Eftersom det inte enbart är anställda som ska kunna visselblåsa så rekommenderar vi att ni lägger länken på er hemsida.

Visselblåsaren lämnar sitt ärende genom att fylla i ett enkelt formulär. När rapporten är skickad får visselblåsaren en bekräftelse med användarnamn och lösenord för att säkert kunna logga in och följa sitt ärende. Ärendet tas emot av oberoende mottagare som gör en bedömning om det är ett visselblåsarärende eller inte. Följdfrågor eller komplettering kan behövas för att kunna göra bedömningen. Om bedömning görs att det skulle kunna vara ett visselblåsarärende enligt visselblåsarlagen startas en utredning. Visselblåsaren får återkoppling om vad som händer i ärendet. För att kunna säkra anonymiteten sker all kommunikation via systemet.

Vilket slags system är det som används för rapporteringskanalen?
Competensum använder HR-appen som digital kanal för visselblåsning. Vi har valt HR-appen därför att den är enkel att använda, säker, etablerad och har många nöjda användare. Den har dessutom andra HR-funktioner för medarbetare och chefer som enkelt går att addera som tilläggstjänst för de av våra HR-kunder som önskar. Vi har ett nära samarbete med Roxx Webb som har utvecklat HR-appen.
Hur kan jag veta att det är säkert?

Med sträng datakryptering, kontinuerlig övervakning och efterlevnad av EU:s dataskyddsförordning (GDPR), säkerställs en hög grad av dataskydd och personlig integritet:

  • Drift via Roxx Datacenter i Sverige: Visselblåsarsystemet samt dess servrar är skyddade och övervakade kontinuerligt, dygnet runt.
  • Robust kryptering och begränsade behörigheter: All produktionsdata är noggrant krypterad, medan behörigheterna är strängt begränsade.
  • Sträng data- och IT-säkerhet: Genom avancerade säkerhetsprotokoll garanteras högsta möjliga data- och IT-säkerhet.
  • Anonymitetsskydd: För visselblåsare som vill hålla sin identitet hemlig säkerställs att de inte kan spåras tillbaka.
  • Fullständig överensstämmelse med GDPR: Vårt system är utformat för att fullt ut efterleva EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och de krav som ställs på hantering av visselblåsning.
  • Rättvis och opåverkad ärendehantering: Varje ärende hanteras med rättssäkerhet och opartiskhet, vilket säkerställer en rättvis utvärdering och resolution.
Hur lång tid tar det att komma igång?
På ett startmöte går vi tillsammans igenom vad ni behöver göra internt för att komma igång. Ni får förslag på policy, rutiner samt stöd kring internkommunikation. Ni får en för er unik länk till visselblåsarkanalen. När ni har lagt den på er hemsida går det att visselblåsa.
Går det att få systemet på flera språk?
Ja! Systemet är i grunden på svenska, men det går också att som tilläggstjänst få både kanalen och mottagningsfunktionen på engelska.

Vill du veta mer eller boka möte?

Vill du se hur det digitala verktyget fungerar och diskutera era behov? Boka ett möte på en tid som passar dig! Du kan också fylla i formuläret så hör jag av mig till dig.