Lönekartläggning

Detta kräver lagen men du kan göra mer.

Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år

Syftet är att se till att arbetsplatsens löner är jämställda. Den kan ske när som helst på året men personligen har Ulrika Wallberg, HR-konsult och teamledare HR mest suttit med den på hösten. Det finns med andra ord ingen formell tidpunkt för när en lönekartläggning kan göras. Men den är lagstadgad till en gång per år.

Ulrika Wallberg, HR-konsult

-Jag har alltid gjort den på hösten för att göra ett avslut på året och ha ett bra underlag och vara väl förberedd inför nästa år, berättar Ulrika Wallberg, HR-konsult på Competensum. I lönekartläggningen ska du som arbetsgivare bedöma om löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete har ett samband med kön. Men en lönekartläggning kan utöver det användas för att t ex sätta fingret på en problematik i att behålla kvalificerad kompetens inom ett område eller specialister.

-Jag tycker det är viktigt att ni ser över alla grupper, oavsett om det är män eller kvinnor, och det jag kan gilla i en lönekartläggning är att se över helheten. Dels på likvärdigt arbete för män och kvinnor såklart, men har ni utrymme att gå ett snäpp längre kan ni också titta hur ni ligger till rent marknadsmässigt. Många gånger när jag sitter med kunder händer det att vi diskuterar två olika saker. De vill ha hjälp med en lönekartläggning men det visar sig ofta att de även vill titta på om de är marknadsmässigt konkurrenskraftiga med andra, säger Ulrika.

Detta kräver lagen
Diskrimineringsombudsmannen, DO, har en bra samlingssida och har även gjort en kort film som förklarar stegen i en lönekartläggning. Lönekartläggningen består av en kartläggning och en analys som ska genomföras i samverkan med de anställda.

Behöver du stöd i er lönekartläggning?

Tycker du att det är mycket att sätta sig in i inför en lönekartläggning eller har du ont om tid? Våra HR-konsulter har genomfört många lönekartläggningar och är experter på de olika delarna som ska ingå. Vi guidar dig igenom det lagen kräver men vi kan också hjälpa dig att se helheten för ditt företag och hur ni ligger till marknadsmässigt med era löner.

Varmt välkommen att höra av dig

 

Fyll i formuläret så hör jag av mig!