Vi startar nytt HR-nätverk i Helsingborg!

Första träffen för nätverket blir fredag den 28 februari med temat: Hur kan HR skapa förutsättningar för att bygga ledarskapet i organisationen?

Vi är glada över att starta upp ytterligare en grupp av Competensverk HR! Nätverket är en arena där du får utvecklas tillsammans med andra i din profession. Här hittar du information om nätverket, vad som händer under första träffen och längst ner på sidan kan du  göra en intresseanmälan. 

Årets första träff blir den 28 februari

Under träffarna vill vi rusta dig för att ta HR-frågorna ett steg längre i din organisation. Den här första träffen får vi besök av Stefan Söderfjäll, som föreläser och diskuterar hur HR kan skapa förutsättningar för att bygga ledarskapet i organisationen.

Vi kommer också att lära känna varandra och diskutera era önskemål och förväntningar på nätverket och teman under året.

}

När

Fre 28/2, kl. 8.30-11.30

Var

Competensum, Södergatan 78, Helsingborg

Stefan Söderfjäll

Författare, organisationskonsult och Fil. Dr i psykologi

Stefan har mångårig erfarenhet inom områdena ledarskap, teamarbete och motivation. Han brinner för att förmedla förståelig och användbar vetenskap och att bidra till att öka antalet bra dagar i arbetslivet.

Varmt välkommen önskar Hanna Lindkvist och Competensum!

Om Competensverk HR

Vi tror att HR mer än någonsin behöver nya verktyg och perspektiv för att kunna hålla hög kvalitet på HR-arbetet. Med Competensverk HR vill vi skapa ett forum för att utbyta tankar, idéer och erfarenheter, en arena där vi bygger förtroendefulla relationer och ser nyttan med att ”tänka tillsammans”.

Nätverket som ger dig en grupp externa kollegor

Competensverk HR är för dig som jobbar med HR på något sätt i en organisation. Vi har deltagare både från privat och offentlig sektor och allt från HR-chefer till HR-generalister. Kanske har du en annan roll men är ansvarig för personalfrågorna i företaget.

Nätverket är ett sätt att regelbundet ”backa ur sitt sammanhang” och hämta ny kraft för att återvända och skapa värde i sin organisation. Det är en grupp där du kan vara dig själv.

Så säger tidigare deltagare om nätverket

”Nätverket skapar inspiration och konkret kompetensutveckling på ett tidseffektivt sätt. En styrka är bredden; deltagare från privata/offentliga verksamheter i kombination med olika lång erfarenhet inom olika områden bidrar till nya infallsvinklar på hur HR-rollen kan förändras och utvecklas framöver.”

”Competensverk HR erbjuder det som jag tidigare saknat i andra HR-nätverk. Upplägget passar mig bra utifrån frekvens och upplägg, HR-fokusfrågor, diskussioner om operativa och strategiska frågeställningar samt även inbjudna föreläsare. Jag kan rekommendera nätverket utifrån detta.”

Kostnad, träffar och innehåll

Kostnaden för att delta i nätverket under 2020 är 12 900 kr ex moms. Vi kommer att hinna med 6 träffar under året. Under träffarna bjuder vi in externa föreläsare och ibland bjuder någon av deltagarna in till en träff på sitt företag. Vi delar verktyg, lärdomar och diskuterar deltagarnas egna frågor och case. Ni som deltar är med och styr innehållet i träffarna.

Vill du vara med i nätverket? Gör en intresseanmälan här!