Abonnera på HR-partnerskap

HR-partnerskap

Ett abonnemang för företag som vill ha tryggt och löpande stöd med HR. Genom att abonnera på HR-partnerskap får ni en extern HR-avdelning, i den omfattning som passar er.

För vem?

För företag utan eller med liten HR-funktion.

När?

När ni vill ha avlastning i HR-arbetet eller behöver hantera personalfrågor, men inte har budget eller behov av att anställa.

Tar ni hand om er mest affärskritiska tillgång?

Det är människorna i en organisation som skapar resultatet. Dessutom är de anställda i en organisation ofta den största kostnaden. Att ta hand om era medarbetare och skapa effektiva processer är därför avgörande för att nå affärsmålen.

När era medarbetare är på rätt plats, med rätt kompetens och mår bra så kan de prestera bra. HR skapar förutsättningarna!

Vad innebär det att abonnera på HR-partnerskap?

Ni får löpande hjälp med ert
HR-arbete, både genom rådgivning och utförande.

Vi blir en långsiktig partner som jobbar tillsammans med er för att lyfta ert HR-arbete.

l

Tillsammans bestämmer vi en omfattning på abonnemanget som passar era behov.

Vad ingår i abonnemanget?

När ni abonnerar på HR-partnerskap, kan ni få hjälp med allt som en HR-funktion arbetar med. I modellen ger vi en sammanfattande bild och några exempel inom varje område. 

Så går det till

Vi startar med en gemensam översyn av ert HR-arbete och gör sedan en plan med prioriteringar och bestämmer omfattning av det stöd ni vill ha från Competensum. Sedan kavlar vi upp ärmarna och sätter igång!

Ni får en kontaktperson som håller ihop och sköter det löpande arbetet. Samtidigt har ni hela Competensums samlade kompetens i ryggen. Vi kan anpassa omfattningen om era behov förändras. Tillsammans lyfter vi HR! 

Ett år av HR-partnerskap i överblick
Löpande avstämningsmöten säkrar att samarbetet fungerar och att vi fokuserar på rätt saker.

HR-partnerskap för olika behov

För företag
utan HR-funktion

I företag utan HR-funktion hamnar ansvaret för personalfrågorna ofta på VD, ekonomichef eller hos någon med en administrativ roll. Effekten blir att man måste lösa personalfrågor om dyker upp, utan att ha rätt kompetens. Det finns inte tid att jobba proaktivt och att bygga upp effektiva processer. Genom att abonnera på HR-partnerskap får ni en extern HR-avdelning som både jobbar proaktivt och som löser frågor som dyker upp i vardagen.

För företag med 
liten HR-funktion

Om du är ensam i HR-rollen kan det vara svårt att hinna med både de operativa frågorna och att bygga upp fungerande processer och driva strategiska frågor. Du som är HR-ansvarig får avlastning, bollplank och hjälp att utveckla HR-funktionen. Du kan fokusera på de frågor som du vill jobba med och får hjälp att driva HR-frågorna internt i organisationen. Vi hjälper dig att lyfta HR!

Fördelar med HR-partnerskap

9
Vi känner er verksamhet
9
Vi är tillgängliga när ni behöver oss
9
Ni får tillgång till all vår samlade kompetens
9
Flexibilitet – går att öka eller minska omfattning
9
Vi hjälper er att fokusera på de HR-aktiviteter som bidrar till era mål och visioner

Camilla Danielsson
Ansvarig HR-partnerskap
073-340 90 09
camilla.danielsson@competensum.se

Tveka inte att höra av dig

Vill du veta mer om HR-partnerskap? Vi sätter oss gärna ner med er för att diskutera om ett abonnemang är rätt för er organisation.

Fyll i formuläret så hör jag av mig!

Camilla Danielsson
Ansvarig HR-partnerskap
073-340 90 09
camilla.danielsson@competensum.se