Abonnera på HRpartnerskap

 

HR-partnerskap

Ett abonnemang för företag som vill ha ett tryggt och löpande stöd med HR-frågor. 

För vem?

För företag utan eller med liten HR-funktion.

När?

När ni vill ha avlastning i HR-arbetet eller behöver hantera personalfrågor, men inte vill anställa.

Tar ni hand om er mest affärskritiska tillgång?

Det är människorna i er organisation som skapar resultatet. Samtidigt är de anställda ofta den största kostnaden. Att stärka era medarbetare och skapa en välmående och konkurrenskraftig organisation är därför avgörande för att nå affärsmålen. HR skapar förutsättningarna!

Vad innebär det att abonnera på HR-partnerskap?

Ni får löpande hjälp med ert
HR-arbete, både operativt och strategiskt.

Vi blir en långsiktig partner som jobbar tillsammans med er för att lyfta ert HR-arbete.

l

Tillsammans bestämmer vi en omfattning på abonnemanget som passar era behov.

Vad ingår i abonnemanget?

När ni abonnerar på HR-partnerskap, kan ni få hjälp med allt som en HR-funktion arbetar med. I modellen ger vi en sammanfattande bild och några exempel inom varje område. 

Så går det till

Vi startar med en gemensam översyn av ert HR-arbete och gör sedan en plan med prioriteringar och bestämmer omfattning av det stöd ni vill ha från Competensum. Sedan kavlar vi upp ärmarna och sätter igång!

Ni får en kontaktperson som håller ihop det löpande arbetet. Samtidigt har ni hela Competensums samlade kompetens i ryggen. Vi kan anpassa omfattningen om era behov förändras. Tillsammans lyfter vi HR! 

Ett år av HR-partnerskap i överblick
Löpande avstämningsmöten säkrar att samarbetet fungerar och att vi fokuserar på rätt saker.

HR-partnerskap för olika behov

För företag
utan HR-funktion

I företag utan HR-funktion hamnar ansvaret för personalfrågorna ofta på VD, ekonomichef eller hos någon med en administrativ roll. Effekten blir att man måste lösa personalfrågor om dyker upp, utan att ha rätt kompetens. Det finns inte tid att jobba proaktivt och att bygga upp effektiva processer. Genom att abonnera på HR-partnerskap får ni en extern HR-avdelning som både jobbar proaktivt och som löser frågor som dyker upp i vardagen.

För företag med 
liten HR-funktion

Om du är ensam i HR-rollen kan det vara svårt att hinna med både de operativa frågorna och att bygga upp fungerande processer och driva strategiska frågor. Du som är HR-ansvarig får avlastning, bollplank och hjälp att utveckla HR-funktionen. Du kan fokusera på de frågor som du vill jobba med och får hjälp att driva HR-frågorna internt i organisationen. Vi hjälper dig att lyfta HR!

Fördelar med HR-partnerskap

9

En av våra HR-konsulter lär känna er verksamhet.

9

Ni får tillgång till all vår samlade kompetens.

9

Vi är tillgängliga när ni behöver oss.

9

Flexibilitet – går att öka eller minska omfattning.

9

Vi hjälper er att fokusera på de HR-aktiviteter som bäst bidrar till affärsstrategin.

Varmt välkommen att höra av dig!

Vi skräddarsyr en lösning som passar din organisation. Men det börjar förstås alltid med ett första samtal där vi ser om vi är rätt för varandra.

Fyll i formuläret så hör jag av mig!