Competensumpriset: Positivt resultat skapas av människor

Varje år delar Competensum ut ett pris till ett företag som arbetar medvetet för att skapa en välmående och konkurrenskraftig organisation. Med priset vill vi ge goda förebilder som visar att affärsnära HR gör skillnad. Competensumpriset handlar om att lyfta fram goda exempel och förebilder. Konkreta, handfasta, sätt att arbeta med utveckling av medarbetare och affär.

Det finns många organisationer som är värda att lyftas fram i ljuset och hyllas som goda exempel. Företag som på ett skickligt sätt hittat former för att göra utveckling till en del av vardagen. Organisationer som är duktiga på att skapa kreativa former för lärande och innovation och att involvera och engagera hela organisationen på väg mot målet och som kan visa att det lönar sig.

Ett av dessa företag får äran att ta emot Competensumpriset.

Berättelsen om Competensumpriset – från början

Hur började det egentligen? Drygt tio år har gått sedan idén om Competensumpriset föddes. Minns att vi satt i Båstad Företagsby, en vacker plats på Bjäre, där entreprenörskap frodas och många nya idéer kommit till genom åren. Det var ett möte då ett plus ett blev tre. Någon drog i en tråd, någon annan byggde vidare och till sist hade vi en idé vi bara måste förverkliga: att lyfta förebilder och goda exempel bland företag som delade Competensums eget motto: ”kompetens gör skillnad”

 

9

Vi ville se ännu fler verksamheter finna sin potential och tillsammans stärka  konkurrenskraften.

Namnet Competensum står för mötesplats för kompetensutveckling. Vi har under många år haft förmånen att bygga ett stort nätverk bland företag och organisationer. Vi har fått komma in bakom kulisserna i många verksamheter. Fått ta del av berättelser och sett att det fanns organisationer på nära håll som fungerade som ”magneter” för engagerade medarbetare som ville vara med och göra skillnad, som hade ambassadörer ombord och som blev valda av allt fler kunder. De kunde visa positiv ekonomisk utveckling och kopplade lönsamheten till det sätt på vilket de arbetade med HR-frågor. Vi kunde se en röd tråd i att ledningen i dessa verksamheter hade HR-frågor högt på agendan och alla insett att positivt resultat skapas av människor.

Vi tyckte oss tyvärr också ha sett att det under en period varit kortsiktighet och rationaliseringar som dominerat i andra verksamheter, att långsiktig kompetensutveckling tappat mark eller prioriterats bort. Det fanns en utmaning i att hitta ekonomiska argument för att satsa på det som många benämnde som ”mjuka frågor”. Ett tydligt ägandeskap och en målmedvetenhet kring dessa frågor saknades.

Där och då, i vårt kreativa flow, hade vi ivriga diskussioner om hur fantastiskt kul det hade varit att se ännu fler verksamheter i närområdet finna sin potential och tillsammans stärka regionens konkurrenskraft! Vi tänkte att det nog fanns både vilja och insikt om frågornas angelägenhet på många håll, men att den stora frågan kunde vara ”Hur gör man? Var börjar vi? Hur gör andra?”

9

Competensumpriset har alltid handlat om att lyfta fram goda exempel och förebilder. Konkreta, handfasta, sätt att arbeta med utveckling av medarbetare och affär.

Låt dig inspireras av tidigare pristagare

En tillbakablick till vinnare och motiveringar genom åren:

2022: Nowaste Logistics, Nowaste Logistics har mycket att vara stolta över när det handlar om utveckling av medarbetare och affärsnära HR. Det ligger helt enkelt i deras DNA. Motivering och utdelning av vår persika till Competensumprisetvinnaren kommer ske i samband med Competensums jubileum den 22 september”.

2021: Akademiska Hus, Nyfikenhet har blivit en framgångsfaktor och tillsammans är ett nyckelord som innebär samverkan i ständig dialog för ett ömsesidigt lärande, där alla medarbetare delar med sig för att skapa innovativ affärsutveckling. Genom kontinuerliga uppdragsdialoger skapas förutsättningar för medarbetarna att lyckas i sina uppdrag och ha relevant kompetens både idag och imorgon. Vi ser en modig organisation som präglas av nytänkande lärande, där medarbetare Vill, Kan, Får och Mår och gör sin egen plan för att på bästa sätt bidra till verksamhetens utveckling. Att detta uthålliga, innovativa och strukturerade lärande ger effekt syns tydligt i nyckeltalen, den stadiga ökningen av kund- och medarbetarupplevelsen går ”hand i hand”. Akademiska Hus har, med sin nyfikenhetsstrategi och genom att involvera medarbetarna, utvecklats till ett modernt, affärs- och kundorienterat bolag.

2020: Ut motiveringen: ”Wihlborgs Fastigheter jobbar långsiktigt, medvetet och metodiskt med att utveckla lärande och kultur, kopplat till tydligt kund-och affärsfokus med hållbarhet och samarbete i centrum, en proaktiv affärskultur. Vinnaren har skapat en imponerande palett av olika angreppssätt och arenor för ständigt lärande. Träning sker tillsammans och är integrerat i vardagen nära kund. Företaget har på riktigt insett vikten av att dela berättelser och lyfta goda exempel. Den välanvända hashtaggen #delastolthet talar sitt tydliga språk. Här finns ambassadörer”

2019: Prisjakt. Ur motiveringen: Under ständig tillväxt har man lyckats behålla och utveckla den kultur som präglat verksamheten ända sedan starten, trots både ägar- och vd-byten. Ett bolag, där kompetens är en del av kulturen och som karaktäriseras av ständigt lärande med fokus på att lära. Att få vidareutvecklas inom ämnen som ligger utanför själva affären skapar sannolikt engagerade medarbetare som kommer rusta Prisjakt för att möta framtiden.

2018: Hypergene: Ur motiveringen: ”vi ser en verksamhet som är lyhörd, där man utmanar sig själva genom ständig utveckling, för att förflytta såväl bolagets egen som kundens kompetens och affär. Med ledstjärnor som samarbete, smartness och utveckling har man skapat en kultur som präglas av hjälpsamhet. Vi ser ett autentiskt företag som skapar de bästa förutsättningar till fortsatt framgång i ett nytt affärslandskap, där spelplanen ritas om i realtid och kampen om kompetens hårdnar”.

2017: Lindab. Vi minns ”People” som fokusområde i bolagets strategi, ledarskap och kompetens högt upp på ledningens agenda och utrullningen av ett system för kompetens- och chefsstöd som på mycket kort tid nådde väldigt många användare.

2016: Servicekuben. Ur motiveringen: ”Med en företagskultur som karaktäriseras av öppenhet, ärlighet och förtroende kännetecknas Servicekuben av ett ”walk the talk ledarskap” som utgår från att det är medarbetarna som bygger företaget och dess framgång. Tydlig feedback och förståelse för både kollegors och kunders beteenden genomsyrar den ständigt pågående kommunikationen”.

2015: Lundalogik (nu Lime): ur motiveringen: ”ett föredöme med sitt kompetensbaserade arbetssätt, där man ständigt testar nya grepp för att hitta och utveckla rätt kompetens. Kulturen genomsyras av tron på att det är människorna som är framgångsfaktorn, att alla med driv och engagemang kan utvecklas. Resultatet av Lundalogiks långsiktiga kompetensarbete är en verksamhet som präglas av ständig tillväxt och stark lönsamhet”.

2014: Hilti. Ur motiveringen: ”När framgången vände hade ledningen modet att ta ett steg tillbaka, involverade mellanchefer och team och lade ut ansvar på medarbetarna. Genom att koppla attityd till prestation, ha organisation och individutveckling i fokus ända upp på ledningsnivå har man nått kraftigt förbättrat resultat som syns både i lönsamhet och medarbetarnöjdhet”.

2013: Presis. Ur motiveringen: ”Vi ser ett spännande företag som målmedvetet arbetar med kompetensutveckling av sina medarbetare. Genom en strukturerad intern kunskapsspridning, FedEx-dagar och mentorskap har företaget skapat en struktur där både företaget och individen tar gemensamt ansvar för sin utveckling. Med sitt praktiska och tydliga tillvägagångssätt är man en förebild när det gäller att utveckla sina medarbetare och därmed behålla och stärka sin konkurrenskraft.”

Eva Marminge

HR-utvecklare och projektledare för Competensumpriset 
eva.marminge@competensum.se

Eva Marminge är djupt intresserad av HR-frågor, lärande och mänskligt beteende. Ofta hittar du henne i ett samtal där hon nyfiket ställer frågor och lär sig nytt.

Eva Marminge

HR-utvecklare och projektledare för Competensumpriset
eva.marminge@competensum.se

Eva Marminge är djupt intresserad av HR-frågor, lärande och mänskligt beteende. Ofta hittar du henne i ett samtal där hon nyfiket ställer frågor och lär sig nytt.