Rusta för lönerevision

 

Den årliga lönerevisionen står för dörren. Lite beroende på hur ni jobbar med budgetåret men för många företag är det aktuellt just nu. Ur ett HR-perspektiv innebär det att det kan finnas ett ökat behov av stöttning av era chefer inför lönesamtalen.
{

Ulrika Wallberg, HR-konsult

– Jag brukar prata om ansvar, befogenheter och kompetens. Tre saker som man i ett anställningsförfarande behöver titta på och som är lönegrundande, säger Ulrika Wallberg, HR-konsult och ansvarig för team HR.
Som företag behöver ni rusta er för lönerevisionen och vid en årlig lönerevisionen bör ni titta på två delar. En del är hur inflationen påverkat priserna och därmed även påverkar en justering av lönen. Sedan är det själva lönesamtalet, men dessa två delar behöver inte nödvändigtvis hänga ihop.

– Just nu är det väldigt aktuellt för HR att följa inflationen och om det finns utrymme ekonomisk för en sådan revision hos ert företag. Om någon fått ett nytt ansvar, andra befogenheter eller någon annan typ av kompetens som man kan tillgodose sig kan du behöva se över lönen generellt. Det är inte säkert att dessa båda ska ske samtidigt men när ni ändå har ett lönesamtal kan det vara bra att se över helheten, slår Ulrika Wallberg fast.

Vi kan hjälpa er!

Vi på Competensum kan bistå med kunskap kring de här frågorna och vara en partner och mentor dels i lönerevisionsarbetet, dels i coachning av ledarna inför lönesamtalen. Vi har även checklistor och underlag för hur du ska hantera ett lönesamtal. Vad ska man tänka på, lönekriterier, vad är det som sätter lön, vad är det som är lönegrundande?

 

Varmt välkommen att höra av dig

 

Fyll i formuläret så hör jag av mig!