Brett och långsiktigt partnerskap stort stöd för HR- och lönearbetet på Norrvikens trädgårdar

Brett och långsiktig partnerskap stort stöd för HR- och lönearbetet på Norrvikens trädgårdar

Det var med lön som samarbetet mellan Norrvikens trädgårdar och Competensum började redan 2015. Ett samarbete som under de senaste åren utvecklats till att bli så mycket mer än bara hjälp med lönehanteringen.

Outsourcing av lön är en tjänst som Competensum erbjuder och som innebär att Norrvikens trädgårdar anlitar Competensum för att lägga sista handen vid organisationens löner. Camilla Berthilsson, VD på Norrvikens trädgårdar berättar att löneadministrationen som Comptensums lönekonsult sköter åt företaget fungerar väldigt bra och att en av de stora fördelarna är möjligheten att Norrvikens trädgårdar kan välja hur mycket de gör på egen hand och hur mycket som sköts av lönekonsulten. Det vanliga är annars att hela löneprocessen outsourcas till Competensum.

{

Vi har valt att göra det mesta själva men ur ett arbetsgivar- och VD-perspektiv är det alltid tryggt att veta att den sista handpåläggning görs av ett proffs. På samma sätt som att man går till en revisor för att få hjälp med sista bokslutet är det oerhört viktigt att säkerställa att lönerna blir rätt. Competensum har den sista kvalitetskontrollen och vi känner oss trygga i att vi följer alla lagar, tar hand om vår personal på ett rätt och riktigt sätt och att lönerna kommer ut i tid. Vi är en organisation som är i en stark utvecklingsfas, vi går in i nya kollektivavtal och det händer en hel del där vi internt inte har alla HR-kunskaperna själva och vi är heller inte tillräckligt stora för att ha en HR-resurs på heltid. Det har känts okej eftersom vi har Competensum och deras expertkunskap så vi känner att vi kan leverera samma kvalitet ändå. Det är fantastiskt smidigt. Vi har inget vi varit missnöjda med och det går alltid att föra resonemang för att komma fram till en lösning som passar båda parter.

Camilla Berthilsson
VD på Norrvikens trädgårdar 

Vi frågar Camilla hur trygg hon känner sig på en skala från 1-10 med att medarbetarna får rätt lön i rätt tid när Competensum säkerställer lönerna åt Norrvikens trädgårdar. Svaret kommer snabbt – “10”.

Stöd i det affärsnära arbetet
Efter en period av snabb tillväxt på Norrvikens trädgårdar höll man på med ett omfattande strategiarbete och Camilla kände ett behov av att skapa en bättre struktur och tydlighet i organisationen.

Det ena har gett det andra och under processens gång har det byggts upp ett förtroende mellan de båda parterna och man arbetar mycket tillsammans. Nu senast är det en lönekartläggning som en av Competensums HR-konsulter hjälper till med.
– Vår HR-person har gjort vissa delar själv i lönekartläggning och samtidigt haft handledning av Competensum. Hon har varit extremt nöjd med det och känner att hon har utvecklats i sin roll så det har varit ett bra samarbete, säger Camilla.

Bred kompetens gynnar kunden
Just det att ha påbörjat en kontakt och byggt upp en relation med en bit, som sedan visar sig generera andra delar, lyfter Camilla som en av de stora fördelarna med att ha Competensum som partner för både HR och lön.
– Jag visste inte att Competensum kunde hjälpa oss med alla de här bitarna tidigare. De har otroligt kompetenta och duktiga personer med olika professioner så jag vet att allting som har med personal och HR-frågor kan jag vända mig till Competensum för att få svar på. Vet inte den ena så kan någon annan det, förtydligar Camilla.

Det som för Norrvikens del började med lönehantering har alltså sedan blivit ett bredare HR-samarbete som handlar om utvecklingsprojekt för ledarna, löpande chefsstöd, lönekartläggning och rekrytering.
– Jag skulle säga att det som varit så skönt att jobba med Competensum är att vi kunnat sätta en nivå utifrån vad vi ekonomiskt kan mäkta med. Vi gör vissa delar själv och så kommer Competensum in och coachar oss så vi vet hur vi ska ta det vidare. Vi har alltid kunnat sätta en nivå på samarbetet som gjort att vi känt oss trygga att gå in varje projekt. Vi kan själv bestämma hur mycket vi behöver hjälp med i de olika projekten, berättar Camilla.

VD-stöd och hjälp med rekrytering
När Camilla dessutom kände att det började bli svårt att räcka till och själv hinna med allt i en växande organisation, mynnade VD-stödet från Competensum ut i ett beslut att anställa en operativ chef. Då föll det sig naturligt att ta hjälp av Competensum även med chefsrekryteringen.
– Det är väl precis som i alla relationer, när man fattar tycke för varandra och man känner att det blir bra så bygger man på med fler och fler saker. Det känns väldigt tryggt att Competensum, som känner vår organisation, är de som håller första anställningsintervjun med kandidaterna. På det hela fungerar allt väldigt bra, säger Camilla.

Börja med en behovsanalys
Till företag och organisationer som funderar på att ta extern hjälp med sitt HR- och lönearbete men inte riktigt vet vad de behöver hjälp med skickar Camilla med följande.
– Competensum skulle kunna hjälpa till att göra en behovsanalys för ett företag och utröna vad behoven skulle vara. Det behöver man inte veta för att kontakta Competensum, det kan man tillsammans komma fram till. Med tanke på den erfarenhet Competensum har från så många andra företag kan de öppna upp ögonen för många som vill ta hand om sin personal men som kanske inte alltid har insikten i vad som behövs eller krävs, avslutar Camilla.

{
Vår nya ledningsgrupp var på plats men vi kände att vi behövde någon som kunde hjälpa oss att jobba ihop ledningsgruppen och att tydliggöra vårt uppdrag för oss själva. I samband med det blev det också väldigt naturligt att titta på det coachande individuella chefsstödet för de som har personalansvar. Men vi valde faktiskt att göra det för alla som satt i ledningsgruppen, berättar Camilla.

Detta är Norrvikens trädgårdar i Båstad
Norrvikens trädgårdar, ett av Sveriges vackraste besöksmål med dryga 100 000 gäster per år. En 14 hektar stor trädgård känd för sina stilträdgårdar, inspirerade av olika länder och tidsepoker. Men Norrviken är mer än en trädgård. Här finns mycket att upptäcka för både stor och liten, djur, utställningar, restaurang, butik och Chocolaterian. Norrviken har öppet dagligen maj – september.

Varje år bjuder Norrvikens trädgårdar in till ett nytt tema som genomsyrar parken. I år är det passionens år då Norrviken hyllar trädgårdskonsten, glädjen till livet och kärleken till blomman.