Behöver ni stöttning kring hantering av Covid-19?

Den senaste veckans utveckling med Covid-19 har skapat stora utmaningar för många organisationer. Nu gäller det för arbetsgivare och HR att fatta snabba beslut för att se till att verksamheten får bästa möjliga förutsättningar att fortsätta fungera så bra som möjligt.

Det här väcker många frågor. Hur ska vi kommunicera och möta oro i verksamheten? Vilket ansvar har arbetsgivaren kring hantering av smittorisker enligt arbetsmiljöförordningen? Behöver vi minska arbetsstyrkan och vad gäller arbetsrättsligt och i de stödpaket som staten gått ut med nu? Hur hanterar vi att många jobbar hemifrån? Hur kan medarbetare och ledare ställa om mentalt och prioritera om i en tid av snabb förändring?

Det kan bli extra utmanande för företag utan HR-funktion eller med en ensam HR-ansvarig. Här kan det hjälpa att ta in stöd.

Vi stöttar HR, ledare och medarbetare 

Exempel på områden där vi kan bidra är:

  • Stötta HR och ledning med rådgivning, vara ett bollplank eller avlasta i det som är mest akut just nu. Vi kan HR och lön och jobbar tillsammans med er för att lösa de utmaningar som dyker upp.
  • Vara rådgivare när det gäller hur ni bäst kommunicerar internt för att möta frågor, dämpa oro och låta verksamheten flyta på så bra som möjligt.
  • Erbjuda tillfälliga stöd- och coachsamtal för medarbetare och ledare, för att hantera oro och få hjälp att sortera och prioritera.

Gör så här

Kontakta oss så stämmer vi av vilka era mest akuta frågor är och hur vi bäst kan hjälpa er. Just nu kanske det är bäst att vi stöttar på distans.

Om du redan har en kontaktperson hos oss, kan du ta direktkontakt med den personen. Annars är du varmt välkommen att kontakta Ann-Sofi Aru.
ann-sofi.aru@competensum.se, 070-674 85 32.

Till sist – ett hejarop på vägen 

Kristider kan leda till att vi samarbetar bättre, att vi tvingas bli mer kreativa och hitta nya lösningar på oväntade problem. Vi ser fram emot att framöver bidra med lärande från det här och att visa på goda exempel på företag som testar nya förhållningssätt och arbetssätt i kölvattnet av Corona. 

#tillsammans

Varma hälsningar från HR-teamet på Competensum! 

Om Competensum

Competensum bidrar till att skapa välmående och konkurrenskraftiga organisationer. Vi erbjuder stöd med operativ och strategisk HR, skapar utvecklingsinsatser för medarbetare, ledare och team, driver mentorskapsprogram och nätverk för HR. Våra auktoriserade lönekonsulter tar gärna hand om allt som rör er lönehantering. Varje år arrangerar vi Competensdagen, då Competensumpriset delas ut.