Checklista för en smidig återgång till arbetsplatsen

Dags för återgång i arbetet – så planerar du för en smidig och successiv tillbakagång till arbetsplatsen

Det finns många sätt att göra återgången till arbetet så bra och smidig som möjligt. Att många fick lämna sina arbetsplatser väldigt snabbt för att arbeta på distans behöver inte nödvändigtvis betyda att vi måste gå tillbaka till arbetsplatsen lika snabbt. –Det viktiga är att ta tag i och planera för återgång i arbetet för de anställda som suttit hemma ett par år. Vissa i större utsträckning än andra. Det gäller att titta inåt och anpassa efter hur behovet ser ut på just din arbetsplats, för det ser naturligtvis olika ut för olika bolag, konstaterar Ulrika Wallberg, konsultansvarg och Senior HR-konsult på Competensum.

Checklista för återgång

Om ni inte redan har gjort det är det dags att ta fram en struktur och en policy för hur ni tittar framåt. Var står vi idag och ta ställning till hur vi ska ha det framåt. Är det 100 % tillbaka, någon hybridversion med tre dagar på jobbet och två hemma för att vara flexibel eller är det något annat som passar er? Ulrika delar med sig av en checklista som du kan utgå från och anpassa efter hur det ser ut i din organisation.

Gör en riskanalys

Vilka risker ser ni i detta? Lyssna inåt!

Sätt en plan!

Trots att restriktionerna släppts tror jag det kan vara bra med en successiv återgång. Se till att alla får komma tillbaka i lagom takt och anpassa livet till det här som vi varit ifrån så länge. Att låta det ske successivt under en månads tid kan vara en bra riktlinje. Kom överens internt!

Informera och prata med alla

Informera alla om hur ni tänker och stäm av både de anställdas och arbetsgivarens olika behov. Se över placeringen och de gemensamma ytorna på kontoret så att det fortfarande går att undvika trängsel. Det skapar en trygghet.

Anpassa ledarskapet!

Ge era ledare stöd att kunna leda i det som blir det nya normala. Genom coachning eller mentorskap ges alla en trygghet och ett stöd i att möta en ny situation. Tänk lite extra på de medarbetare som blivit anställda under pandemin och som nu ska få möjlighet att lära känna företagets kultur på riktigt.

Se över mötesstrukturen och resepolicyn

Vilka möten ska ske på plats på kontoret och vilka kan fortsätta på Teams? Hur ska ni resa? Gör det tydligt för medarbetarna att navigera i de här frågorna.

Vad kan Competensum bistå med?

Trots att vi känt till att restriktionerna någon gång inom en snar framtid skulle tas bort blir det ändå mycket att ta ställning till på en gång och behovet att informera och skapa en trygg återgång kan ta mycket tid och resurser i anspråk. Känner du att det skulle vara tryggt med en avlastning finns våra erfarna HR-konsulter här och kan hjälpa dig med riskanalysen, coachning av dina ledare eller erbjuda ett mentorskapsprogram som ger stöd till dina unga eller nya ledare under ett helt år. –Tänk på att det finns inget facit på hur det nya normala ska se ut. Ha ett öppet sinne och låt det få ta lite tid att successivt komma tillbaka och hitta formen tillsammans, avslutar Ulrika.