Hur skapar man ett mentorskapsprogram som ger effekt?

Sedan 2009 har Competensum drivit mentorskapsprogram. Eva Marminge var med och startade det första programmet och är projektledare för det program som startar i mars. Här berättar hon om några av sina lärdomar.

Hur har Competensum tänkt när ni har designat programmet?

I programmet ingår flera delar: Det löper över ett år, du får en personligt matchad mentor och adepter och mentorer ses under gemensamma utvecklingsdagar.

Under åren har vi upplevt att det både behövs ramar men också frihet att själv styra vilka frågor man jobbar med under programmet. Det finns en programstruktur och fasta ramar, men samtidigt en stor frihet för adept och mentor att forma sina samtal efter behov.

Vi involverar adeptens chef i början och i slutet av programmet, och vi hör ofta att innehåll från utvecklingsdagar och insikter från samtal kommer till direkt konkret användning i arbetet mellan träffarna. Det är precis så det är tänkt.

Programmet handlar om att skapa beteendeförändring. För att nå framgång i detta behövs psykologisk trygghet, här finns mycket forskning. Vi strävar därför att så snabbt som möjligt efter programstart försöka skapa en trygg arena där alla vill och vågar vara öppna och dela med sig.

Studier visar att rätt designade mentorskapsprogram är en mycket klok investering. Det ska inte kännas som något som ”läggs på” och belastar utöver adeptens ordinarie arbete, utan som en genväg till en hållbar arbetssituation och ett ökat bidrag till organisationen.

{

Vad är unikt med Competensums program?

Jag tror att programmets absoluta styrka är att vi ser och engagerar oss i människor och att det inte bara är en teoretisk ledarskapsutbildning. Vi lägger oerhört stor vikt vid matchningen mellan varje adept och mentor och vi anpassar varje program utefter de personer som deltar.

Vad är skillnaden på att ”bara” ha en mentor och att gå mentorskapsprogrammet?

I programmet ingår du i ett större sammanhang, får ett nytt nätverk, tillgång till fler bollplank och perspektiv. Det brukar bli mycket intressanta samtal eftersom deltagarna kommer från olika organisationer och har olika roller. Ofta inser man att det finns många gemensamma utmaningar och likheter som vi är fler som delar, trots att vi kommer från helt olika verksamheter.

Det kan vara skönt att känna igen sig i andras utmaningar och att kunna hjälpas åt att hitta sätt att förhålla sig till och hantera dessa. Programkollegorna brukar också ställa frågor och bidra med tips till varandra, vilket ger nya perspektiv.

Många av de ledare som går programmet säger att en stor vinst är tiden de får spendera utanför sitt vanliga jobbsammanhang där de får möjlighet att reflektera och diskutera med andra i liknande situation. Som ledare idag har du oftast en pressad vardag och en paus från det dagliga arbetet är oerhört värdefullt. Här lyfts utvecklingsdagarna som oerhört värdefulla.

Berätta om några av dina lärdomar från att ha drivit mentorskapsprogrammet sedan 2009?

Vi har sett att det finns ett enormt stort behov av att få utrymme att prata med övriga programdeltagare. De senaste omgångarna har vi lagt in separata träffar för adepter respektive mentorer utöver utvecklingsdagarna. Deltagarna stöttar, peppar och hjälper varandra.

Under 2020 års program tog några av adepterna själva initiativ till att träffas extra utanför programmet för att stötta varandra, vilket ledde till att man fått vänner för livet. I kommande program kommer vi uppmuntra deltagarna att använda det värdefulla nätverket som övriga programdeltagare utgör ännu mer. 

Vi har också sett vikten av tidig chefsinvolvering och att mentorn får möjlighet att träffa adeptens chef. Det här kommer vi att utveckla ännu mer under årets program.   

Sedan några år tillbaka har vi använt oss av Garudas Fokusprofil och fått mycket god feedback kring detta. Både mentor och adept gör personprofiler och så har vi ett trepartssamtal där vi diskuterar likheter och olikheter i adeptens och mentorns personlighet och kommunikation och tänker tillsammans kring hur det kan påverka relationen och möjligheten att ta till sig tips från mentorn. Vi hoppas och tror att det kan ”kapa startsträckan” för att lära känna varandra och även kan förebygga missförstånd längs vägen.

Vad är det roligaste med att driva programmet?

Att få förmånen att följa alla utvecklingsresor och möta alla dessa fantastiska människor! Jag är så imponerad över hur modiga och generösa deltagarna är, hur de öppnar sig, delar med sig, vänder och vrider på olika perspektiv, provar lösningar, omvärderar tidigare sanningar och tar tydliga och synliga utvecklingssteg under programtiden.

Att höra adepterna berätta om sitt år vid programavslutningen och att få höra chefernas bild av den utveckling som skett är förstås en höjdpunkt!  Jag blir också lika glad varje gång jag hör att även mentorerna tycker att de själva utvecklas och att de allra flesta vill fortsätta och vara med i nästa program om vi hittar en matchning.

Det är också väldigt roligt att vi har återkommande kunder, som har haft adepter med i flera program genom åren.

Eva Marminge

Programansvarig Mentorskapsprogrammet
eva.marminge@competensum.se

Eva Marminge driver Competensums mentorskapsprogram och HR-nätverk. Hon är djupt intresserad av HR-frågor, lärande och mänskligt beteende. Ofta hittar du henne i ett samtal där hon nyfiket ställer frågor och lär sig nytt.

Eva Marminge

Programansvarig Mentorskapsprogrammet
eva.marminge@competensum.se

Eva Marminge driver Competensums mentorskapsprogram och HR-nätverk. Hon är djupt intresserad av HR-frågor, lärande och mänskligt beteende. Ofta hittar du henne i ett samtal där hon nyfiket ställer frågor och lär sig nytt.