2 månader med nya LAS – hur har det gått?

2 månader med nya LAS – hur har det gått?

Den 1 oktober infördes nya LAS. Vi lät våra HR-konsulter gör en spaning och analys av hur det har gått och vilka frågor som varit aktuella under de här två första månaderna. I vårt nära samarbete med våra kunder har vi kunnat stötta och svara på frågor för att undvika att det går fel med de nya reglerna och bidra till en fin övergång till nya LAS. Den generella uppfattningen hos våra HR-konsulter är att det verkar ha gått ganska smidigt att gå över till nya LAS.

Enligt våra HR-konsulter verkar de flesta företag varit rustade och förberedda. De har fått en del frågor kring hanterandet av intermittenta anställningar (behovs- eller timanställning) och nya LAS, där konverteringsregler har börjat gälla sedan 1 oktober. Alla verkar inte känna till att om en anställd har tre eller flera SÄVA under samma kalendermånad, ska också tiden mellan anställningarna räknas. Det innebär att om en anställd arbetar vid tre tillfällen under en månads tid räknas hela månaden som anställningstid.

De har även stött på företag där man varit lite sen med avtalen och att förändringen till 12 månader för SÄVA (Särskild visstidsanställning) inneburit att en del visstidsanställningar därför övergått till tillsvidareanställningar direkt den 1 oktober när nya LAS trädde i kraft.

Har du följdfrågor kring SÄVA kan du höra av dig så hjälper vi dig att reda ut vad som gäller.

Många väljer att inte förlänga anställningsavtalen

En märkbar effekt är att många företag har skruvat åt och väljer att inte förlänga anställningsavtalen nu när det bara är 12 månader som gäller innan det blir tillsvidareanställning.

Ännu har inte frågor om turordningsreglerna uppstått och det har inte heller varit aktuellt att delta i någon förhandling men det är klart att det kommer att dyka upp i och med de tuffa tider som vi befinner oss i just nu. Det är många som sitter med höga kostnader, problem med supply chain i och med långa leveranstider och att priserna stiger.

Vikten av att hålla koll på anställningstiderna

En effekt av nya LAS är att det blivit allt viktigare att hålla koll på sina anställningstider. Risken är annars stor att man istället får göra uppsägningar på grund av arbetsbrist längre fram – med allt vad det innebär.

 

Vår konsultchef Ulrika Wallberg ger fem tips för att hålla koll på anställningarna

  • Det är alltid viktigt att vara noggrann med anställningsavtalen men lite extra viktigt att du lägger tid på detta just nu med tanke på rådande världsläge.
  • Systematisera arbetet med anställningsavtalen.
  • Använd ett personalsystem så du inte manuellt behöver hålla koll utan kan få påminnelser via systemet istället.
  • Att kontinuerligt se över samtliga anställningar och ha det som en återkommande rutin.
  • Det är många förändringar att hålla ordning på så rådfråga alltid sakkunnig vad ni får och inte får göra.

Tillsammans hittar vi vägen framåt

Vi lägger stor vikt vid ett nära samarbete med våra kunder där vi tillsammans arbetar affärsnära utifrån just era behov. Det är många regler och lagar som en arbetsgivare behöver förhålla sig till och det kan vara utmanande att veta hur väl ni har lagt grunden för att ha anställd personal och om ni följer samtliga arbetsrättsliga lagar. Uppfyller ni lagkraven för arbetsmiljön? För det systematiska arbetsmiljöarbetet? Om inte, hjälper vi er att få det på plats.

Behöver du experthjälp för att kvalitetssäkra din HR-funktion? Då är Competensum din externa HR-partner.

Vi skräddarsyr ett partnerskap utifrån era behov och vi har flera olika upplägg; timbank, stöd i avskilda HR-projekt och personalfrågor eller HR-abonnemang med ett fast antal timmar eller dagar per månad – du väljer!