Vad behöver du som arbetsgivare ha koll på inför sommarsemestern?

Det finns ett antal saker du som arbetsgivare behöver tänka på inför sommarsemestern både för att verksamheten ska fortsätta fungera under semestern och för att medarbetarna ska bli nöjda. Nedan listar vi några punkter som kan vara bra att ha koll på inför semesterperioden.

Förläggning av semester enligt semesterlagen

Vid planering av semester finns det vissa lagar och regler du som arbetsgivare behöver förhålla dig till. Enligt semesterlagen har i princip alla anställda rätt till 25 dagars semester per semesterår. De har dessutom rätt att ha fyra veckors sammanhängande semester under juni-augusti. Endast intjänad semester ger rätt till semesterlön. Nyanställd personal behöver inte ta ut obetald semester och kan därför antingen erbjudas att arbeta eller ta ut betald förskottssemester.

Semesterönskemål

Samla in semesterönskemål från de anställda i god tid med tanke på att du som arbetsgivare måste meddela senast två månader innan planerad semester om hur semestern kommer att se ut för den anställde. När semesterplanering görs behöver du ta hänsyn till såväl de anställdas önskemål som verksamhetens behov, vilket är en process som underlättas om planeringen sker i god tid.

Att tänka på innan semesterperioden börjar

• Meddela kunder – stäm av med kunder i god tid innan ledigheten om de vill ha hjälp under sommaren och i så fall när. Informera också vilka veckor de anställda är på semester.
• Tydliggör ansvarsfördelning – om någon/några anställda får utökat ansvar när en viss kollega är ledig, gå igenom ansvarsområdena och tydliggör vem den anställde kan höra av sig till vid eventuella frågor.
• Gör en semesterlista – gör en lista som alla anställa har tillgång till där det tydligt framgår vem som gör vad under semesterperioden. Det skapar en trygghet kring vad som ska göras och inget viktigt riskerar att missas.

Sista-minuten förberedelser inför semestern

• Lägg in autosvar – ställ in ett automatiskt svar på mailen och i telefonen där du informerar om hur länge du är på semester, hur din tillgänglighet ser ut under denna period och eventuellt vem avsändaren kan vända sig till vid akuta ärenden eller liknande.
• Schemalägg inlägg i sociala medier – om du vill att företagets sociala medier ska fortsätta uppdateras under semestern kan du på många plattformar skapa inlägg i förväg och tidsinställa dem till ett visst datum.
• Gör en to-do list – skriv ner idéer och måsten som du behöver ta tag i efter semestern. Då kan du lättare fokusera på att vara ledig och ta tag i listan när du är tillbaka på kontoret med ny energi!

Njut av sommarledigheten!