Medarbetarsamtal – förlegat eller utvecklingsbart?

Akademiska Hus vann Competensumpriset 2021 bl.a. för sitt modiga och nytänkande HR-arbete och för att de arbetat för att skapa en välmående och konkurrenskraftig organisation. I mars samlades deltagare både från ett par av Competensums nätverk för att ta del av en inspirerande föreläsning av Marie Hallander Larsson, HR-direktör på Akademiska Hus då hon presenterade hur de arbetar med HR i sin organisation. Föreläsningen väckte mycket tankar och vår HR-konsult Rebecca Lindgren reflekterar över möjligheterna att utveckla utvecklingssamtalet.

Medarbetarsamtal. Utvecklingssamtal. Kärt barn har många namn. I många organisationer har cheferna samtal med sina medarbetare en eller kanske två gånger om året. I samtalen diskuteras ofta hur det gångna året varit och om medarbetaren har nått sina mål. Efter vintern närmar det sig det årliga samtalet och medarbetarna har samlat på sig tankar under det gångna året som de vill ta upp med sina chefer. Kalendrar ska synkas, möten ska ombokas. Allt detta samtidigt som en undersökning från Arbetsmiljöverket visar att 70 % av cheferna uppger att de har en hög arbetsbelastning. Som chef ska du både ha personalansvar, driva affären och samtidigt vara närvarande för dina medarbetare. Chefer lägger tid på att förbereda, hålla samtalen med samtliga medarbetare och även dokumentera så man kommer ihåg vad man har bestämt. Kanske skulle vi investera tiden till att istället vara närvarande för våra medarbetare och ha kortare löpande avstämningar? Varför ska vi vänta ett år på att informera vår chef om att arbetsbelastningen är för hög, vårt arbetssätt inte fungerar eller att man inte orkar prestera för att något hänt utanför arbetet?

Med nytänkande kommer man långt

Samhället förändrats och den nya generationen ställer nya krav på organisationerna. Det handlar inte längre om att ha en ”tillsvidareanställning” och att man då är nöjd. Arbetstagare är mer medvetna och väljer sin arbetsgivare med omsorg. De arbetsgivare som ser värdet i sina medarbetare är också de arbetsgivare som de bästa talangerna söker sig till.

Marie Hallander Larsson, HR-direktör på Akademiska hus berättade under föreläsningen att de tänkte ”Vad händer om vi tar bort utvecklingssamtal och prestationssamtal och tänker utifrån ett vitt papper?”. Genom detta tankesätt startades Uppdragsdialogen. Harvard Business Review har redovisat flera undersökningar som visar att en tydlig roll och ett tydligt uppdrag är basen för att kunna göra ett bra arbete. Uppdragsdialogen ersätter de traditionella medarbetarsamtalen. Istället handlar det om att skapa en vardagsdialog mellan chef och medarbetare. Marie Hallander Larsson menar att de utgår från att alla människor vill göra ett bra arbete och att behandla sina medarbetare som vuxna. På så sätt blir inte medarbetarsamtalet en belastning för chefen utan medarbetaren får ta ansvar att höra av sig och chefen är ansvarig för att ta samtalet som medarbeten vill ha. Med andra ord har man ”vänt på steken” och lämnat över ansvaret till medarbetaren, som är fullt kapabel till att lyfta frågor gällande sin anställning och trivsel. Marie Hallander Larsson sa också ”om man har en bra dialog kommer medarbetarna att säga till när något är fel.”

När Marie Hallander Larsson presenterade hur de tagit bort de traditionella delarna av HR arbetet blev flera personer i våra nätverk fundersamma. En del skrattade, en del blev stumma och framförallt förundrade över att vi fortsätter göra som vi alltid gjort, utan att ifrågasätta varför vi gör det. Varför ska HR och chefer lägga timmar på att säga till våra medarbetare att ha medarbetarsamtal, när de är fullt kapabla att ta ett samtal med sin chef när de är i behov av att prata om något. Denna dag väckte många funderingar hos både oss på Competensum och hos samtliga personer som var med och lyssnade på Marie.

På slutet fick Marie en fråga av en av våra HR-chefer i nätverket om var hon fick sin kraft ifrån. Hon drog upp byxbenet och där syntes ett par gula strumpor med Pippi Långstrump. Hon förklarade att Pippi har gett henne den styrka och kraft som hon behövt för att våga ifrågasätta och förändra något av det mest fundamentala i många av våra organisationer – medarbetarsamtalet.

Utvecklas i takt med samhället

För att fortsätta attrahera medarbetare och ha en välmående organisation behöver organisationerna utvecklas i takt med samhället. Genom att skapa dialoger kan problem på arbetsplatserna upptäckas i tid och åtgärdas innan det går för långt. Det kan skapa bättre trivsel, vilket vi vet i sin tur gör att medarbetare mår och presterar bättre. Det är i sin tur direkt kopplat till affären i organisationerna.

Om vi visar våra medarbetare att vi litar på dem, kommer det att skapa en tillitsbaserad kultur vilket i sin tur skapar motivation. Motivation till att förändra, förbättra och utveckla sin vardag för att göra arbetet bättre.

Det är dags att tänka annorlunda och bortom det vanliga och det som vi ”alltid har gjort”. Det kanske fungerade tidigare, men fungerar kanske inte i framtiden.

Rebecca Lindgren