Coaching av ledare och medarbetare

När är det rätt att investera i coaching?

Coaching är en kraftfull metod för förändring som kan göra stor skillnad för såväl ledare som medarbetare. Coaching handlar om att reflektera, gå på djupet och få syn på vad som är rätt och riktigt för dig. Det är en resa inåt och samtidigt framåt.

Att arbeta med en extern coach är en möjlighet att reflektera fritt tillsammans med en utomstående person med professionella verktyg för att reda ut tankarna och hitta bästa väg framåt. Det är som att ha en alldeles egen workshop- eller processledare för din individuella utveckling. Coachen hjälper även till att ringa in hinder och utmaningar samt stöttar och utmanar dig att komma framåt.

Competensum jobbar i nära samarbete med HR och chef för att förutsättningar och stöd för förändring ska finnas för den som blir coachad. 

 

Coachupplägg med ett tydligt mål

Vi erbjuder coachprogram som är designade för att skapa varaktiga resultat och varje upplägg är skräddarsytt utifrån målet med coachingen. Det kan handla om att utveckla ditt ledarskap, att hitta rätt i din roll på jobbet, att stå stadig när du driver viktiga frågor eller att hantera stress. 

Några av Competensums coachupplägg

Här ser du några av Competensums coachprogram. Vi erbjuder både längre och kortare upplägg. Se det här som inpiration och en startpunkt för att diskutera era behov.

LeadForward – ledarskapsutveckling

Vi erbjuder ett coachupplägg för ledare där vi utgår från LEAD FORWARD. LEAD FORWARD utgår från en strukturerad feedbackkartläggning som ger ledare en nulägesbild av hur deras medarbetare uppfattar deras ledarskap.

Feedback-rapporten ger ett avstamp och utgångspunkt för ledaren att aktivt utveckla sitt ledarskap. Den utgår från de positiva ledarskapsbeteenden som Full Range Leadership Model bevisat ger störst effekt på medarbetarnas engagemang och välmående.

Tillsammans med coachen tar ledaren fram en plan för sin utveckling och får stöd att testa nya beteenden i sitt ledarskap.

Fokus ligger inte på att ”leverera perfekt ledarskap” utan att öva nya beteenden. Upplägget lägget även grund för ledaren att bjuda in medarbetarna till dialog och att be om hjälp och förslag till utveckling.  Samtidigt som ledaren utvecklas så ger upplägget möjlighet att skapa starkare relationer mellan ledare och medarbetare och att skapa ett tryggt klimat för utveckling i gruppen.

Satsa på era mest lysande stjärnor

Har ni några engagerade medarbetare som ni vill satsa lite extra på? Vill ni skapa förutsättningar för att de ska vilja stanna och fortsätta utvecklas hos er? En förutsättning är ofta att de kan sätta fingret på hur de vill jobba och i vilken roll de känner att de får utlopp för hela sig själva. Ju mer du känner dig själv, desto lättare blir det att använda hela dig själv i arbetslivet, att bygga på dina styrkor och att få utlopp för det som engagerar dig.

Under ett antal samtal ringar vi in personens drivkrafter, värderingar, styrkor och vilka
frågor i er organisation som engagerar dem. Vi formulerar hur en roll ska se ut för att passa personen allra bäst. Coachprogrammet lägger grunden för samtal om hur personen vill fortsätta utvecklas hos er.

t

Om ni har ett annat mål eller fråga som ni vill jobba med

Är det inget av det här som passar era behov så kan vi skräddarsy för er organisation. Vanliga frågor där coaching är en effektiv metod är att är tex att jobba med stresshantering eller att kliva ut mer i sin roll. Det kan också vara värdefullt att anlita en coach för den som  är ansvarig för ett område att under ett antal timmar och i en individuell workshop ringa in vision, strategi och prioriteringar det närmaste året.

Sagt om coachingen

”Vägledningen från min coach har varit guld värd. Jag har med mig konkreta resultat, svart på vitt”

”Jag hade nog aldrig vågat tacka ja till erbjudandet som chef med samma självförtroende och självklarhet om jag inte precis gått det här coachupplägget. Det har verkligen fått mig att lära känna mig själv, min kapacitet och styrka.”

”Min coach är trygg, proffsig och mänsklig, skapar ett inspirerande flow och håller samtidigt en tydlig riktning.”
”Jag har fått en ny förståelse för vilka mina behov är arbetsmässigt. Nu har jag fått ett helt nytt självförtroende och mod och jag går med glädje till jobbet.”

Samtal som stöttar HR-arbetet

 

Här är några exempel på samtal som vi kan gå in och hålla i er verksamhet. Fördelen med att en extern person håller i samtalen är att medarbetaren kan vara helt öppen. Det är dessutom en avlastning för HR eller chefer. Om ni istället vill stötta era chefer att hålla samtalen kan vi ge tips, frågebatteri och träning inför samtalen.

Stanna-och exitsamtal

Djupintervjuer med personer som
jobbar hos er eller är påväg att sluta. Samtalen kan ge svar som
inte kommer fram i medarbetarundersökningen och ger insikter om vad ni gör bra som arbetsgivare och vad det är som gör att talanger väljer att sluta.

 

Ett samtal som förbereder utvecklingsamtalet

För arbetsgivare som vill ha extra
effektiva utvecklingssamtal. Erbjud
era anställda möjlighet till ett
coachsamtal som förberedelse för utvecklingssmtalet, för att reda ut tankarna, tydliggöra var som är viktigt,
vad som skaver, framgångar,
behov och förslag

 

Vill du bli chef-samtal

Det är inte ovanligt att personer som
är kompetenta inom sitt område och
får en chefsroll för första gången, efter
ett tag upptäcker att de inte vill vara chefer. Det här samtalet är en chans
att själv utforska om man på djupet vill kliva in i ett ledarskap.

 

Så skapar vi förutsättningar för resultat

För vem och vilket upplägg
Coaching passar personer som vill jobba aktivt med sin utveckling och där vi har ett tydligt mål. Vi börjar därför med att ringa in vad målsättningen och förväntningarna på coachingen är. Därefter bestämmer vi vilket coachupplägg som passar bäst. Vi designar löpande nya upplägg för att passa olika behov.

Matchning med rätt coach
Vi lägger stor vikt vid att matcha den som ska bli coachad med rätt coach. Personkemin lägger grunden för ett bra resultat, så vi startar alltid med ett samtal där ni får möjlighet att lära känna varandra

Certifierade coacher
Alla våra coacher är certifierade. De arbetar med väl beprövade och evidensbaserade verktyg och metoder.

En aktiv arbetsgivare
Inför coachingen lägger vi grunden i ett samtal med arbetsgivare och chef där vi lägger ramarna för coachingen. Den som får coaching behöver ha förutsättningar i sin vardag för att kunna få användning för det som händer i coachingen.

Samtalen är konfidentiella
Det som sägs i samtalen är konfidentiellt och stannar mellan coachen och klienten. Det här är avgörande för att den som blir coachad ska kunna prata och reflektera fritt kring sitt arbete och utveckling.

Var?
Coachsamtalen kan ske både i ett möte, via telefon eller digitalt.

Tveka inte att höra av dig

Vill ni satsa lite extra på någon i organisationen? Hör av dig så kan vi diskutera om coaching är rätt utvecklingsinsats.

Fyll i formuläret så hör jag av mig!