Auktoriserad lönekonsult – både en titel och en kvalitetsstämpel

Visste du att auktoriserad lönekonsult är en specialistkompetens? Auktorisationen är lönebranschens starkaste titel och en kvalitetsstämpel som bekräftar hög kompetens inom löneområdet. Den säkerställer också att företaget och lönekonsulten har bra rutiner, att man följer branschstandarden samt är uppdaterade på de lagar och regler som gäller inom löneområdet.

Auktorisationen innebär att Competensums lönekonsulter har rätt kompetens som ger stor trygghet och mervärde för kunderna.

{

Utbildningen och auktorisationen garanterar en viss nivå på vår kunskap och att vi på Competensum arbetar korrekt och håller en hög kvalitetsnivå på vårt arbete. Vilket i sin tur skapar trygghet för våra kunder, säger Kristina Rembring, auktoriserad lönekonsult på Competensum.

Utbildningen är färskvara och för att behålla auktorisationen och få sitt certifikat förnyat krävs löpande vidareutbildning och uppdatering inom löneområdet under ett visst antal timmar. Kontinuerligt görs därför digitala kontroller och SRF sänder ut prov med jämna mellanrum till lönekonsulterna för att säkerställa att den höga kvaliteten bibehålls. Uppfylls inte utbildningar och tester, mister lönekonsulten sin auktorisation.
–För mig som person och lönekonsult gör det stor skillnad att vara auktoriserad. Jag vet att jag har den här kunskapen och att jag blir uppdaterad genom de tester och utbildningar som är obligatoriska inom auktorisationen. Det säkrar upp att jag håller mig ajour, säger Carina Thygesson, också auktoriserad lönekonsult på Competensum.

–Det är ett kvitto på att vi är förbaskat bra och att vi lever upp till den nivån som krävs av en lönekonsult, slår Kristina fast.

I hela Sverige finns ca 730 auktoriserade lönekonsulter genom SRF-konsulterna.

Kristina Rembring
Carina Thygesson

Auktoriserade lönekonsulter

Vad krävs för att bli auktoriserad lönekonsult?

Auktorisationen är en garant för den kompetens som lönekonsulten har och vad som krävs av yrkesrollen. För att kunna bli auktoriserad lönekonsult krävs att man har minst 6 års yrkeserfarenhet inom lön alternativt en yrkesutbildning om minst 300 yrkeshögskolepoäng + 3 års arbetserfarenhet inom lön.

Därefter kan man ansöka om auktorisation. Då gör man 3 omfattande delprov/tentor, med allt från beräkningar av lön, regler och lagar. Därefter går man igenom SALK, Svensk Standard för Auktoriserade Lönekonsulter med tillhörande tester. När proven är gjorda och godkända gör man en auktorisationsexamen och får intyg på att man har de kunskaper som krävs.

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för rätt kompetens, erfarenhet och affärsnytta. Genom auktorisationen tydliggörs kvalitetssäkrade lönetjänster till nytta för företagen.