Arbetsmiljö i coronatider

Hur mår era medarbetare nu?

Ny vardag, nya behov, nya lärdomar

Vi är mitt i en pandemi. Ingenting är riktigt som vanligt. Oavsett om era arbetssätt och rutiner har förändrats mycket, lite eller inte alls så påverkar pandemin oss människor och vår motivation.

Så hur kan ni som arbetsgivare se till att medarbetarna har en fortsatt bra arbetsmiljö, att de kan utföra sina jobb och framför allt mår bra i coronatider? Och hur ska ni jobba framåt, när restriktionerna lättar?

Det börjar med att ta reda på hur era medarbetare mår, vad de behöver för att jobbet ska fungera och deras syn på arbetet efter corona. Här kan vi hjälpa er. Vi avlastar era chefer genom att intervjua era medarbetare, sedan sammanställer svaren och ger förslag till åtgärder.

En samlad bild av nuläget och förslag till åtgärder

Vi avlastar era chefer genom att intervjua era medarbetare, sammanställa svaren och ge förslag till åtgärder. Det ger en bild av medarbetarnas mående, behov, varningsflaggor och hur de ser på arbetssituationen efter corona. Om ni redan gör medarbetarundersökning, så kan intervjuerna komplettera och fördjupa svaren ni får därifrån.

  Fördelar för arbetsgivare och medarbetare

  För medarbetarna

  I osäkra tider är det viktigare än någonsin att få sätta ord på hur du har det och vad du skulle behöva från arbetsgivaren.

  Vad har blivit mer utmanande eller svårare under det senaste året? Vad har kanske tvärtom fungerat bättre? Med en extern, oberoende samtalspartner kan du prata öppet och får stöd i att sätta ord på dina tankar.

  För arbetsgivare och chef

  Ni som arbetsgivare får information om vad som pågår i organisationen och hos medarbetarna, oavsett om de jobbar på plats hos er eller hemifrån. För era chefer blir det här en avlastning i det dagliga arbetet. 

  Det blir en jämn och hög kvalitet på samtalen, som genomförs utifrån frågor som vi tar fram i samarbete med er. Det ger ett kvalitativt underlag som vi som extern part kan sammanställa och föreslå åtgärder utifrån. Informationen ger er en grund för att se vad ni ska fokusera på nu för att säkerställa en fungerande arbetsmiljö.

  Om resultatet tas om hand och kommuniceras kan det bidra till en positiv känsla och lust att fortsätta vara med på tåget. Utifrån materialet kan ni fatta beslut om var ni behöver stötta upp såväl chefer som medarbetare. Kanske är det också dags redan nu att fånga upp de medarbetare som har börjat fundera på att byta arbetsgivare.

  Så går det till

  9
  Tillsammans med er ringar vi in era behov, vilka frågor som är viktigast att få svar på och hur ni tar hand om resultatet. Kanske har ni redan en bra utgångspunkt i medarbetarundersökningen, men vill förstå vilka behov som ligger bakom resultatet.
  9
  Vi bestämmer tillsammans hur många medarbetare som interjvuas och bjuder in medarbetarna att boka individuella samtal. Medarbetarna får prata med en extern, opartisk samtalspartner och får hjälp att sätta ord på hur de har det och vad de behöver från er som arbetsgivare, från sin chef och sig själv.
  9
  Därefter sammanställer vi svaren, anonymiserat och övergripande. Sammanställningen visar vad ni redan gör bra och ger förslag till åtgärder till er som arbetsgivare. Tillsammans går vi igenom resultatet och diskuterar möjliga åtgärder. 

  Vill du veta mer?

  Varje företag är unikt och vi skräddarsyr ett upplägg så att det passar er. Låt oss ses över en digital kaffe och se om djupintervjuerna kan lösa några av de utmaningar ni har just nu. 

  Fyll i formuläret så hör jag av mig!

  Therese Hagstedt
  therese.hagstedt@competensum.se
  076 – 889 40 58