Yrkesutbildning för dig som vill bli Business Manager

Utbildningen Business Manager skapar möjligheter för dig att i framtiden jobba som företagssäljare, sälj- eller marknadskoordinator. Efter utbildningen har du en god insikt i vad det innebär att göra affärer på en global marknad.

En snabb överblick

Känner du igen dig?

Utbildningen och de jobb som väntar efteråt passar dig som är självständig, handlingskraftig och som brinner för att skapa långsiktiga relationer. Du drivs också av att skapa affärsresultat.

Kort om utbildningen

Under utbildningen lär du dig vad det innebär att göra affärer mellan företag, Business to Business (B2B). Den röda tråden i utbildningen är affärs- och säljprocessen. Utbildningen ger förståelse för logistik, ekonomi, marknadsföring, försäljning, juridik, och kommunikation. Detta syftar till att skapa framgång, både för den egna organisationen och för kunden.

Arbetsmarknaden för dig som blir Business Manager

Utbildningens mål är att möjliggöra en framtida karriär inom sälj och marknad. Tidigare studenter har idag roller som Säljansvarig, Innesäljare, Säljledare, Företagssäljare/B2B-säljare och Key Account Manager.

De företag som rekryterar företagssäljare idag betonar vikten av att förstå hela processen från leverantör till kund och att kunna göra goda affärer. Det lär du dig på utbildningen Business Manager.

p

Nästa utbildning startar: Information kommer våren 2020
Utbildningsort: Helsingborg
Antal poäng: 400 poäng
Längd: 2 år – 80 veckor
LIA: 3 perioder, totalt 20 veckor av utbildningstiden
Studietakt: 100%
Antalet platser per utbildning: 30
CSN-berättigad: Ja
Examen: Kvalificerad yrkeshögskoleexamen

LIA − Praktik hos arbetsgivare

LIA står för Lärande i arbetslivet och innebär att du får tillfälle att vara ute hos arbetsgivare och testa det du lärt dig i ”skarpt” läge. I utbildningen ingår tre praktikperioder under totalt 20 veckor. Varje praktikperiod har specifika mål och syften för att du ska få med dig så mycket och så bra erfarenhet som möjligt.

En viktig del av utbildningen är att du själv kontaktar arbetsgivare och ordnar praktikplats. Vi stöttar med tips och exempel på företag och organisationer i området. Ingen av våra studenter har varit utan praktikplats och ofta upplever arbetsgivaren att de också utvecklas och lär sig av den student som praktiserar hos dem.

”En yrkeshögskola är en levande process i utveckling!
Vi anpassar hela tiden utbildningen så att studenterna kommer ut med relevant kompetens som är rätt i tiden.”

Eva Höjman, utbildningsledare på utbildningen Business Manager

”En yrkeshögskola är en levande process i utveckling!
Vi anpassar hela tiden utbildningen så att studenterna kommer ut med relevant kompetens som är rätt i tiden.”

Eva Höjman, utbildningsledare på utbildningen Business Manager

Ord från en student

Det här är en bred utbildning som ger dig världens möjligheter. Den gav mig en övergripande syn av helheten i vad som ingår i en affärsverksamhet. Under LIA-perioderna har du möjlighet att utvecklas, våga ta ansvar samt kunna utföra det teoretiska i utbildningen på ett praktiskt sätt. En fantastisk möjlighet!

Idag har jag ett arbete som handlar om service, långvariga relationer mellan våra konsulter och våra kunder. Mitt motto är “Jaga visionen, inte pengarna. Det kommer sluta med att pengarna jagar dig.” Jag trivs oroligt bra med mitt nya jobb och de möjligheter som utbildningen har gett mig!

Ylber Dobra

Konsultchef på Junic AB

Utbildningen Business Manager ger en ovärderlig och bred kunskap inom affärsverksamhet. Den vidgar vyerna för den som är service minded men inte kan sätta fingret på vilken riktning man ska ta i arbetslivet. Praktiken är en unik möjlighet att testa vattnet, skapa kontakter och eventuellt finna sin nya arbetsplats.

Jag skrev på anställningsavtal med min arbetsgivare två månader innan examen. Kombinationen av utbildningen Business Manager och min egen vilja har öppnat dörrar jag inte hade kunnat föreställa mig. Jag kan utan tvekan säga att studera Business Manager på Competensum är ett av de bästa besluten jag fattat i mitt liv!

Josephine Gunnarsson

Områdeschef på Stavdal

Så säger arbetsgivare

|

Idag är det ytterst få kandidater som vid en rekrytering har relevant bakgrund. Har medarbetaren Business Manager utbildningen medför detta viktiga insikter i ett säljarbete. Det finns en plattform för att genomföra kundbesök, affärsmannaskap och en ekonomisk förståelse. Produktutbildning genomförs av företaget själv tillsammans med våra leverantörer.

Per-Olow Jansson, VD, GPA Flowsystem AB

|

Det är väldigt svårt att hitta rätt kompetens till många tjänster idag. Jag anser att utbildningen Business Manager är en väldigt bra och bred utbildning. Den skapar drivande personer med bra attityd, bra baskunskap i viktiga ämnen. Det är lätt att få jobb med denna utbildning i sitt CV.

Ulrika Bolin, DSV – Global Transport and Logistics

Beskrivning av utbildningen

5

Under utbildningen kommer du att lära dig vad det innebär att göra affärer mellan företag, Business to Business (B2B). Du kommer att få kunskaper i allt från att göra en sälj- och marknadsplan till att förhandla och avsluta en affär. Du får insikt och förståelse för vikten av att skapa goda långsiktiga relationer med företagets kunder. Du får både teoretiskt och praktiskt prova på olika säljsituationer där du får analysera behov, förbereda, planera och genomföra ett kundmöte. Du tränas i att ta fram och presentera förslag samt skriva offert och sluta avtal med kunden.

5

När du utvecklar affärer jobbar du ofta i projektform och under utbildningen får du verktyg för att leda och arbeta i projekt. Den ger dig också insikt i hur man som företag säkerställer att de affärer du gör är goda. Goda affärer är affärer som är bra både för företaget, kunder och leverantörer ur ett socialt, etiskt och miljömässigt perspektiv.

5

Vi blandar teori med praktisk träning, projektarbeten och gästföreläsare. Till detta kommer 20 veckor av Lärande i arbete (LIA), då du får tillfälle att pröva dina nyvunna kunskaper i skarpt läge på ett företag. LIA kan genomföras som ett projekt, praktik eller en kombination
av båda. Dina personliga mål och önskemål styr din LIA. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

5

I utbildningen ingår följande kurser, totalt 400 YH-poäng

 • Affärskommunikation 20p
 • Ekonomi för goda affärer 30p
 • Business management 25p
 • Examensarbete 20p
 • Internationella affärer 20p
 • Juridik för säljare 35p
 • IT-stöd för professionell försäljning 20p
 • Lärande i arbete 1 – Business management 20p
 • Lärande i arbete 2 – Marknadsanalys 40p
 • Lärande i arbete 3 – Sälj, ”från ax till limpa” 40p
 • Leda och arbeta i affärsprojekt 20p
 • Internationell marknadsföring 25p
 • Komplex tjänste- och produktförsäljning 25p
 • Säljstrategi och säljplan 15p
 • Logistik ur ett CSR-perspektiv 25p
 • Digital marketing 10p
 • Cross culture business and communications 10p

Tveka inte att höra av dig!

Har du någon fråga om utbildingen? Jag hjälper dig gärna att se om utbildningen rätt för dig. Det är viktigt för oss att våra studenter och utbildningar är en bra match. Du ska kunna känna att du får ett yrke som passar dig och att du har chansen att lyckas under utbildningen.

Eva Höjman
Utbildningsledare och Business Manager
eva.hojman@competensum.se
070 990 08 29

Vem kan söka och hur görs urvalet

Särskilda förkunskapskrav

För utbildningen gäller allmän behörighet enligt Yrkeshögskolan och särskilda förkunskapskrav:

Enligt gamla betygssystemet minst Godkänt i Svenska A, Samhällskunskap A, Engelska A, Matematik A och Entreprenörskap.

Enligt nya betygssystemet minst betyget E i Svenska 1, Samhällskunskap 1a1 och 1a2 eller 1b, Engelska 5,  Matematik 1a, 1b eller 1c. Entreprenörskap eller Entreprenörskap och företagande minst E.

Urvalsgrunder

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet beviljade platser för utbildningen görs ett urval baserat på följande:

Betyg – Maximalt 25 poäng
Minst godkänt betyg i kärnämnena svenska, engelska, matematik, samhällskunskap samt entreprenörskap. För Betyget G (betyg E och D) i ett ämne sätts poäng med 3, VG (betyg C och D) 4
poäng och MVG (betyg A) 5 poäng.

Särskilt prov – Maximalt 60 poäng
I urvalsprocessen ingår särskilt prov som delmoment.
Alla sökande kallas till informationsmöte och de sökande träffar utbildningsledaren. Vid detta tillfälle mäts den sökandes muntliga och skriftliga kompetens, maximalt 30 poäng. Dessutom genomförs ett skriftligt test för att mäta den sökandes
förkunskaper, maximalt 30 poäng.

Tidigare utbildning – Maximalt 30 poäng
Fullständig examen från någon av dessa utbildningar:
– Ekonomiskt program/Samhällsprogrammet med ekonomisk inriktning i gymnaiset
– Handel- och administrationsprogrammet på gymnasiet

Tidigare utbildning – Maximalt 35 poäng
Relevanta gymnasiekurser för utbildningen, såsom företagsekonomi och småföretagande, marknadsföring etc. Ett relevant ämne ger 5 poäng. Maximalt tre relevanta kurser ger maxpoäng 15. Om den sökande dessutom har godkänt i relevant högskolekurs motsvarande minst 30 högskolepoäng ges ytterligare 20 poäng.

Yrkeserfarenhet – Maximalt 30 poäng
6- 12 månaders relevant arbete 10 poäng
12- 24 månaders relevant arbete 20 poäng
> 24 månaders relevant arbete 30 poäng

Här kan du läsa mer om viktiga datum och hur ansökan till yrkeshögskolan går till

Adress

Competensum AB
Södergatan 78
252 37 Helsingborg

Följ Competensum

Följ Competensum Yrkeshögskola