Yrkesutbildning för dig som vill bli Redovisningskonsult

Yrkesutbildning för dig som vill bli Redovisnings-
konsult

Gillar du siffror och att ha överblick över ett företags ekonomi? Då kan utbildningen Redovisningskonsult vara rätt för dig. Den passar både dig som vill jobba som anställd eller som vill driva eget.

En snabb överblick

Vad innebär jobbet som redovisningskonsult?

En redovisningskonsult jobbar med löpande bokföring och att upprätta bokslut och inkomstdeklarationer. En stor del av vardagen är också att analysera och agera som rådgivare åt kunderna.

Kort om utbildningen

Utbildningen fokuserar framför allt på extern och intern redovisning samt beskattning, såväl i teori som i praktik. Kurser i dessa ämnen varvas med kurser i bland annat kommunikation, marknadsföring och organisation, kompetenser som är viktiga för helhetssynen inom affärsekonomi. Teori varvas med praktiska övningar i till exempel bokföring och bokslut samt praktikperioder på företag.

Arbetsmarknaden för redovisningskonsulter

Efterfrågan på medarbetare med goda kunskaper i redovisning blir bara större. Efter utbildningen kan du arbeta med kvalificerade redovisnings- och skattefrågor på en redovisningsbyrå, ett revisionsföretag eller som redovisningsansvarig på mindre och medelstora företags ekonomiavdelning. Du kan även driva företag och jobba som redovisningskonsult eller hyra ut dig själv som konsult på mindre eller medelstora företag.

p

Nästa utbildning startar: September 2019
När kan jag ansöka?  1 mar – 15 maj
Utbildningsort: Helsingborg
Antal poäng: 440 poäng
Längd: 2 år – 87 veckor
LIA: 3 perioder, totalt 22 veckor av utbildningstiden
Studietakt: 100%
Antalet platser per utbildning: 26
CSN-berättigad: Ja
Examen:  Kvalificerad yrkeshögskoleexamen

LIA − Praktik hos arbetsgivare

LIA står för Lärande i arbetslivet och innebär att du får tillfälle att vara ute hos arbetsgivare och testa det du lärt dig i ”skarpt” läge. I utbildningen ingår tre praktikperioder under totalt 22 veckor. Varje praktikperiod har specifika mål och syften för att du ska få med dig så mycket och så bra erfarenhet som möjligt.

En viktig del av utbildningen är att du själv kontaktar arbetsgivare och ordnar praktikplats. Vi stöttar med tips och exempel på företag och organisationer i området. Vi samarbetar med de stora revisionsbyråerna och har ett stort nätverk av såväl redovisningskonsultföretag som andra företag i Helsingborgsregionen. Självklart följer vi din utveckling under hela praktikperioden.

 

”Utbildningen är en möjlighet att byta väg i livet och skaffa dokumenterad kunskap inom ekonomi. Vi fokuserar inte bara på att skapa en bra utbildning utan också på vad som händer efteråt.”

Andreas Månefrost, utbildningsledare på utbildningen Redovisningskonsult

”Utbildningen är en möjlighet att byta väg i livet och skaffa dokumenterad kunskap inom ekonomi. Vi fokuserar inte bara på att skapa en bra utbildning utan också på vad som händer efteråt.”

Andreas Månefrost, utbildningsledare på utbildningen Redovisningskonsult

Ord från studenter

”Den här är en gedigen utbildning som skapar möjlighet till goda kontakter med näringslivet. En personlig utbildning som ständigt ger tillfällen för samarbete, kompetensutbyte med kurskamrater och inspirerande föreläsare. Utbildningen är flexibel med upplägg för LIA och Competensum visar stor öppenhet för nya kurser och inlärningsmöjligheter. En utbildning för framtiden!”

Eric Thomasson

Jobbar idag som redovisningskonsult på EY

”Utbildningen för redovisningskonsult på Competensum är bred och gedigen. Den erbjuder många tillfällen för samarbete och kompetensutbyte med näringslivet, inspirerande föreläsare och framtida kollegor.”

Jennie Jonasson

Jobbar idag som ekonomikonsult på Datapartner

Beskrivning av utbildningen

5

Utbildningen motsvarar FAR:s och SRF:s teoretiska grundkrav för auktorisation. Framförallt fokuserar utbildningen på extern och intern redovisning samt beskattning, såväl i teori som i praktik. Kurser i dessa ämnen varvas med kurser i bland annat kommunikation, marknadsföring och organisation, kompetenser som är viktiga för helhetssynen inom affärsekonomi.

5

Redovisningskonsultens uppgift är inte enbart att bokföra och upprätta bokslut och inkomstdeklarationer, en stor del av vardagen är också att analysera och agera som rådgivare åt kunderna. Av den anledningen tränas du som student även i presentationsteknik.

5

Den första LIA perioden kallar vi för teoretisk tillämpning. Avsikten är att du ska få ta del av en ekonomiavdelnings olika uppgifter och få en helhetsbild av de olika processerna som ingår i de administrativa systemen. De påföljande två LIA-perioderna är mer av praktisk beskaffenhet och sker på en redovisningsbyrå eller på ett företags ekonomiavdelning.

5

Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Du kan ansöka mellan 1 mars – 15 maj

5

I utbildningen ingår följande kurser, totalt 440 YH-poäng

 • Engelska redovisningskonsulter 10p
 • Associationsrätt och tillämpning av bokföringslagen 25p
 • Beskattningsrätt 50p
 • Ekonomistyrning 25p
 • Företagsbedömning 25p
 • Juridisk översiktskurs för redovisningskonsulter 25p
 • Kommunikation 10p
 • Marknadsföring o organisation 25p
 • Personal och lön 15p
 • Praktisk redovisning, examensarbete 15p
 • Redovisning 75p
 • Redovisningssystem samt Officepaketet 25p
 • Teoretisk tillämpning, LIA 15p
 • Praktisk tillämpning 1, LIA 35p
 • Praktisk tillämpning 2, LIA 60p

Du kan ansöka mellan 1 mars – 15 maj

Tveka inte att höra av dig!

Har du någon fråga om utbildingen? Jag hjälper dig gärna att se om utbildningen rätt för dig. Det är viktigt för oss att våra studenter och utbildningar är en bra match. Du ska kunna känna att du får ett yrke som passar dig och att du har chansen att lyckas under utbildningen.

Andreas Månefrost
Utbildningsledare och redovisningskonsult
andreas.manefrost@competensum.se
070-226 76 28

Lämna intresseanmälan

Vill du att vi hör av oss när det är dags att ansöka eller när vi har nyheter att berätta om våra utbildningar? Lämna dina uppgifter här så mejlar vi dig.

Jag är intresserad av

Vem kan söka och hur görs urvalet

Särskilda förkunskapskrav

Du behöver ha grundläggande behörighet.  

Erfarenhet från arbetslivet i bokföring och redovisning (minst 12 månader sammanlag heltid) eller enligt gamla betygssystemet minst Godkänt i FEK B på gymnasienivå eller enligt nya betygssystemet minst betyget E i FEK1.

Dessutom: Enligt gamla betygssystemet minst Godkänt i Svenska A, Samhällskunskap A, Engelska A och Matematik A. Enligt nya betygssystemet minst betyget E i Svenska 1, Samhällskunskap 1a1 och 1a2 eller 1b, Engelska 5, Matematik 1a, 1b eller 1c.

Urvalsgrunder

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet beviljade platser för utbildningen görs ett urval baserat på följande:

Betyg Maximalt 20 poäng
Minst godkänt betyg i kärnämnena svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. För Betyget G (betyg E och D) i ett ämne sätts poäng med 3, VG (betyg C och D) 4 poäng och MVG (betyg A) 5 poäng.

Särskilt prov Maximalt 150 poäng
I urvalsprocessen ingår särskilt prov som delmoment.
Alla sökande kallas till informationsmöte och de sökande träffar utbildningsledaren. Vid detta tillfälle mäts den sökandes muntliga och skriftliga kompetens, maximalt 90 poäng. Dessutom genomförs ett test inom området redovisning och personal för att mäta den sökandes förkunskaper, maximalt 60 poäng.

Tidigare utbildning Maximalt 35 poäng
Relevanta gymnasiekurser för utbildningen, såsom företagsekonomi och småföretagande, marknadsföring etc. Ett relevant ämne ger 5 poäng. Maximalt tre relevanta kurser ger maxpoäng 15.
Om den sökande dessutom har godkänt i relevant högskolekurs motsvarande minst 30 högskolepoäng ges ytterligare 20 poäng.

Yrkeserfarenhet Maximalt 30 poäng
6- 12 månaders relevant arbete 10 poäng
12- 24 månaders relevant arbete 20 poäng
> 24 månaders relevant arbete 30 poäng

Här kan du läsa mer om viktiga datum och hur ansökan till yrkeshögskolan går till

Adress

Competensum AB
Södergatan 78
252 37 Helsingborg

Följ Competensum

Följ Competensum Yrkeshögskola