Är ni en förebild inom HR och Kompetens?

Competensumpriset

Competensumpriset delas ut en gång om året, till ett företag i Skåne som anses vara en förebild i sitt arbete med att skapa välmående och konkurrenskraftiga organisationer. Competensumpriset ger oss goda förebilder som visar att kompetens gör skillnad – på riktigt.

Priset delas ut på Competensdagen

Priset delas ut i mars varje år på Competensdagen, ett event för våra kunder och samarbetspartners. Det är en dag där vi inspireras, lär oss och utbyter erfarenheter.

2018 års vinnare – Hypergene

”Vi är väldigt glada och stolta över utmärkelsen. Samtidigt är vi ödmjuka och ser att priset förpliktigar i vår fortsatta resa. Vi är ett tillväxtbolag i en bransch där kompetens är färskvara och kundernas förväntningar höga. Därför ska vi göra ännu mer för att bibehålla en kultur av hjälpsamhet och kunskapsdelning, likaväl som att öka graden av träning och utbildning”

Lisa Holmén, leveranschef på Hypergene

 

Ur motiveringen

”Med kompetens ständigt på ledningsgruppens agenda har Hypergene lyckats med konststycket att, under kraftig expansion på flera orter, behålla medarbetare och kultur i en bransch där kompetensbrist råder.

Vi ser en verksamhet som är lyhörd, där man utmanar sig själva genom ständig utveckling, för att förflytta såväl bolagets egen som kundens kompetens och affär. Hypergene skapar de bästa förutsättningar till fortsatt framgång i ett nytt affärslandskap, där spelplanen ritas om i realtid och kampen om kompetens hårdnar.”

Varför en persika som pris?

Persikan har en stark kärna som står för kunskap och erfarenheter. Detta räcker dock inte om man ska bli en hållbar och konkurrenskraftig organisation. Man behöver också organisationer som kännetecknas av de ”mjuka delarna”: Tydliga värderingar, rätt attityd och motiverade ledare och medarbetare, d.v.s. det som fruktköttet och skalet runt persikan symboliserar. 

Kriterier

A

Är en förebild och inspirationskälla inom området

A

Arbetar medvetet och långsiktigt med att utveckla sina medarbetare och deras kompetens

A

Har kunnat se samband mellan sitt kompetensarbete och sina ekonomiska framgångar

Tidigare vinnare

2018

Hypergene

2017

Lindab

2016

Servicekuben

2015

Lime by Lundalogik

2014

Hilti Svenska AB

2013

Presis i Lund

Så minns vi Competensdagen 2018

2018 var ett jubileumsår! Competensum fyllde tio år, Competensdagen sju år och Competensumpriset sex år.

Adress

Competensum AB
Södergatan 78
252 37 Helsingborg

Följ Competensum

Följ Competensum Yrkeshögskola